Zlatavá

 

Potenciál: Bez hranic
Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní, s vlastním osobním kouzlem, schopní tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označující jejich neomezený potenciál.

 

Hlavní barva
Je pracovitá a touží být úspěšná. Půjde-li za svým cílem dostatečně vytrvale, dosáhne všeho, co si zamane. Je inteligentní, má bystrý úsudek. Je mocná a vládne úžasným potenciálem. Na cestě vpřed jí bude velmi prospěšné její kouzlo osobnosti.

 

Vedlejší barva
Má statečné srdce, nebojí se, je pracovitá a metodická. Umí si poradit téměř s každou situací. Neumí však vždy zvládat potíže v partnerských vztazích. Pro ostatní je přitažlivá, chce být všude první. Je ambiciózní, má zdravý rozum a u svého okolí bývá oblíbená. Občas může mít sklon setrvávat v pohodlném "závětří".