Žlutá

Žlutá vibruje ve vyšších frekvencích s nižší vlnovou délkou než červená. Čistá žlutá je barvou zdraví, pohody a přátelství. Je symbolem moudrosti, inteligence a myšlení. Osoby s převahou žluté v auře se většinou vyznačují organizačním talentem a disciplinou. Žlutá je barvou našeho ega a komunikace. Přemíra žluté v auře signalizuje sebepřeceňování, očekávání něčeho od druhých. Při zklamání dochází někdy k závisti. I u žluté barvy jsou důležité odstíny.
Světle žlutá je znakem otevřenosti, nenucenosti, bystrého rozumu, silné osobnosti a aktivní čilosti.
Rumělková žluť je barvou plachosti, ostýchavosti, nevýbojnosti, případně slabé vůle. V chování se tato barva projevuje pocity komplexu méněcennosti a nerozhodnosti.
Zlatá žluť je barvou žlutého středu. Symbolizuje v auře ideály, velkorysost a šlechetnost. Je barvou univerzální lásky.
Okrová barva působí jako stabilizátor. Vyjadřuje smysl pro realitu, šetrnost, která může přecházet v lakotu. Mnoho okrové barvy je známkou egoismu, odmítavosti a vnitřní napjatosti.
Žlutooranžová vzniká přidáním červené barvy a je známkou sebevědomí, snaživosti a intelektu.
Žlutozelená, charakteristická příměsí modré barvy, je barvou sympatií, soucitu, komunikace, upřímnosti a mírumilovnosti.
Z astrologického hlediska odpovídá žlutá barva planetě Merkur a jejím vlastnostem (řeč, písmo, komunikace, myšlení apod.)

 

Potenciál: Tvůrčí schopnost, dobrý mozek, vynikající úsudek
Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce.
Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

 

Hlavní barva
Je vitální a mnohomluvná. Zajímavá osobnost se smyslem pro humor a vyvinutou sociální inteligencí. Umí dobře argumentovat a dokáže se vcítit do jiných lidí. Mívá sklon k domýšlivosti, ale je celkem úpřímná. Je to životní optimista a dokáže se nadchnout pro nové činnosti. Ráda flirtuje s opačným pohlavím a může mít sklony ke lhaní.

 

Vedlejší barva
Je ambiciózní a je na ni spolehnutí. Umí reagovat na změny, má ráda pravdu, uznává rodinné hodnoty. Je plná života, nesnáší nudu a je náročná k jiným stejně jako k sobě. V podřízené pozici se necítí příliš dobře, raději vládne a je poměrně prakticky založená. Novým myšlenkám se nevyhýbá.