Zvole - kostel sv. Václava (Santini)

Zvole - kostel sv. Václava (Santini)

 

Kostel sv. Václava
1713 - 1717, přestavba a dílčí novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

Původně středověký kostel sv. Václava byl počátkem 18. stol. ve značně zchátralém stavu. Santini prováděl jeho přestavbu jako součást celého komplexu úprav a dostaveb na území působnosti žďárského kláštera. Spolu s kostely v Horní Bobrové, Obyčtově a v samotném Žďáru pak dokládá Santiniho schopnost věnovat se programově a zodpovědně také menším stavbám, svým způsobem lokálního významu. Barokně přestavěný kostel má půdorys řeckého kříže a je vymezen geometrickou osnovou složenou z kružnic opsaných a vepsaných základovému čtverci. Dominantou střechy je lucerna modelovaná v symbolice knížecí čapky jako atributu patrona chrámu. Toho, stejně jako stavitele Vejmluvu připomíná také písmeno W ve vrcholu štítu západního průčelí.