Indická filozofie

Čtyři stavy vědomí

18.08.2013 12:54
Ačkoliv už předbuddhistický Brhadáranjaka-upanišad se zmiňuje o stavu turja, je to až Mándúkja-upanišad, který se tématu o čtyřech stavech vědomí věnuje nejintenzivněji a technicky nejpřesněji. Celým...

Indický model vnímání a svět zkušeností

25.08.2012 12:48
Kritické stupně (kóśa) tattvického napěťového systému, vznik života a principy kontroly   Patero orgánů poznávání, tedy smysly, nazýváme indrije. Slovo indrija znamená sílu, jak tělesnou, tak i...

Je svět iluzí nebo skutečností?

18.08.2012 12:53
Je posledním Cílem pozitivní átman nebo negativní śúnja?   Podle zvláštního hlediska advaita védánty je stvoření jako výsledek máji pro člověka skutečné. Tzv. neskutečnost se objeví jen u...

Hmota, śakti a májá

18.08.2012 12:51
Nejvyšší Skutečno je púrna čili Celistvé. Je nekonečnou zásobárnou Energie a v konkrétních projevech se jeví jako univerzum. Fyzikálně hrubá hmota je hlavním předmětem vnímání konečného pozorovatele...

Život a hmota podle indických nauk

20.08.2011 12:49
Organická a neorganická struktura hmoty, relativní ne-vědomí a vědomí, absolutní Vědomí   Život je silou svrchované Síly (Paráśakti). Podle indických písem je hmota jako taková spodní konec...
Záznamy: 11 - 15 ze 15
<< 1 | 2