Řecká a římská filozofie

Drama o probuzení

12.11.2016 21:41
  Sofokleův Král Oidipús je drama o významu mýtu a o úctě k bohům. To je však samo o sobě ještě příliš obecné určení, které by zahrnovalo velkou část tragédií. V Králi Oidipovi jde o Apollónův nárok na lidskou...

Problém poznání idejí

10.08.2014 10:24
Různé způsoby poznání idejí Anamnésis Menón zavedení ἀνάμνησις: únik před sofistickým argumentem v zájmu hledání: Nelze hledat ani to, co člověk zná (už to zná), ani to, co nezná (nemůže hledat to, co neví, a ani by to...

Etika a duše

09.08.2014 09:04
Podle Platónova poměrně těžko pochopitelného výkladu stojí v jeho říši idejí na vrcholu jeho idea nejvyššího dobra. Je v jistém smyslu ideou idejí. Nejvyšší dobro je nadřazeno všemu ostatnímu jako nejvyšší cíl, je posledním...

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

03.08.2014 11:00
Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce emotivní i filosofické. Popisuje poslední Sokratův den a zamýšlí se nad tím, co (ať už vědomě či nevědomě) trápí snad každého z nás, nad...

Gnoseologie a duše

02.08.2014 09:04
Platónova teorie poznání je neoddělitelná od jeho učení o duši. Podle Platóna není vědění určeno každému. Filosofie ve smyslu láska k moudrosti není pro ty, kteří disponují pravdivým věděním nebo kteří neznají...

Kosmologie a duše

26.07.2014 09:05
Také Platónova kosmologie velmi významně staví na jeho učení o duši. Kromě tohoto stálého vlivu se také zdá, že Platón formuloval své kosmologické názory v době, kdy se výrazně sblížil s pythagorejci. Matematická a...

Řecký atomismus

20.07.2014 08:58
Vyvrcholením přírodně filosofického rázu a úsilí dosavadního, tzv. předattického období řecké filosofie a zároveň též prvním velkým filosofickým systémem (vedle pozdějšího systému Platóna a Aristotela) bylo učení filosofa...

Historie antického pojetí duše podle Platóna

12.07.2014 09:01
Duše (řecky anemos = vítr, dech) byla od pradávna považována za zvláště jemného ducha hmoty, který oživuje tělo. Z představ o její nehmotnosti a pohyblivosti vzešla víra v její nesmrtelnost v idealistické...

Amamnésis

17.05.2014 09:04
Učení o amamnézi (rozpomínání) duše rozepisuje Platón ve svém spisu Menón. Usuzuje zde, že lidská duše je nesmrtelná a existovala již dříve, než se vtělila do smrtelného těla. Navíc toto vtělování už zažila mnohokrát. V...

Plótínos a Sestry duše

02.05.2014 11:02
Plótínos (203 - 270 n. l.) byl poslední významný novoplatónský filozof. V sedmnácti letech odjel do Egypta, kde se v Alexandrii stal žákem Ammonia Sakky, zakladatele novoplatonismu.  Poté co v Egyptě strávil jedenáct...
Záznamy: 1 - 10 ze 23
1 | 2 | 3 >>