Řecká a římská filozofie

Gnoseologie a duše

02.08.2014 09:04
Platónova teorie poznání je neoddělitelná od jeho učení o duši. Podle Platóna není vědění určeno každému. Filosofie ve smyslu láska k moudrosti není pro ty, kteří disponují pravdivým věděním nebo kteří neznají...

Kosmologie a duše

26.07.2014 09:05
Také Platónova kosmologie velmi významně staví na jeho učení o duši. Kromě tohoto stálého vlivu se také zdá, že Platón formuloval své kosmologické názory v době, kdy se výrazně sblížil s pythagorejci. Matematická a...

Řecký atomismus

20.07.2014 08:58
Vyvrcholením přírodně filosofického rázu a úsilí dosavadního, tzv. předattického období řecké filosofie a zároveň též prvním velkým filosofickým systémem (vedle pozdějšího systému Platóna a Aristotela) bylo učení filosofa...

Historie antického pojetí duše podle Platóna

12.07.2014 09:01
Duše (řecky anemos = vítr, dech) byla od pradávna považována za zvláště jemného ducha hmoty, který oživuje tělo. Z představ o její nehmotnosti a pohyblivosti vzešla víra v její nesmrtelnost v idealistické...

Amamnésis

17.05.2014 09:04
Učení o amamnézi (rozpomínání) duše rozepisuje Platón ve svém spisu Menón. Usuzuje zde, že lidská duše je nesmrtelná a existovala již dříve, než se vtělila do smrtelného těla. Navíc toto vtělování už zažila mnohokrát. V...

Plótínos a Sestry duše

02.05.2014 11:02
Plótínos (203 - 270 n. l.) byl poslední významný novoplatónský filozof. V sedmnácti letech odjel do Egypta, kde se v Alexandrii stal žákem Ammonia Sakky, zakladatele novoplatonismu.  Poté co v Egyptě strávil jedenáct...

Filozofie sofistů

23.04.2014 13:56
5. a 6.stol. př.n.l. je obdobím vzniku filozofického myšlení v nejrůznějších částech řeckého světa. Všechny pozdější řecké a evropské filozofické směry vycházejí z filozofie tohoto období. Stěží lze dnes nalézt nějaký...

Aristotelova kritika

18.08.2013 10:17
Musím to říci, děl jsem; ačkoli mi brání mluviti jakási láska a úcta, jakou chovám již od dětství k Homérovi. ... Avšak nesmíme si člověka vážiti více než pravdy, a proto musím říci, co si myslím. Platón, Ústava X,...

Antická pojetí vesmíru

04.08.2013 14:14
Parmenidés z Eley ( 540-465 nebo 464 p.n.l.)      Základní teze: myšlení a bytí jedno jest, jsou totožné.      Dva druhy, dvě cesty poznání: cesta pravdy a cesta domněnky,...

Rozbor dialogu Faidros

23.06.2013 09:05
Faidros je, stejně jako převážná většina ostatních Platonových spisů, psán formou dialogu, který je však velmi důležitý pro pochopení Platonova pojetí duše. Proto jsem ho také vybral pro podrobnější analýzu. Ve Faidru se...
Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>