O náboženství obecně

Poselství Dalajlamy

15.06.2014 12:25
Tibetský dalajlama je jedním z nejuznávanějších vůdčích osobností dneška. Kamkoliv přijede, tam překonává náboženské, národnostní i politické bariéry a získává si srdce lidí. Má upřímnou starost o všechny...

Převládá tu náboženský analfabetismus

17.05.2014 08:45
Poprosil jsem Hospodina, aby chránil mé srdce a mou hlavu, aby mne to nezkazilo, popisuje Tomáš Halík jedny z prvních pocitů, které měl, když se dozvěděl, že získal Templetonovu cenu. Ta je významem srovnávaná s Nobelovými...

Poznámky k sektologii

20.04.2014 18:58
  Mgr. Jana Baudišová   I.Sektologie Pojem sekta bývá vysvětlován jako skupina osob uvnitř některého náboženského nebo filosofického směru spojených navzájem tím, že uznávají tutéž nauku. Slovo sekta pochází...

Typologie náboženství

20.04.2014 11:41
Různá náboženství v širokém slova smyslu provázela všechna známá lidská společenství, a to už od velmi dávných dob: za první nepochybné známky člověka se často pokládají symbolické projevy, například pohřby nebo malby....

Definice náboženství

20.04.2014 11:36
Není známa definice náboženství, na níž by se širší vědecká komunita shodla. Náboženství v moderním smyslu je totiž velmi abstraktní pojem, k němuž se dospěje až na základě srovnávání. Na náboženství je možné nahlížet z...

Pojem náboženství

13.04.2014 11:39
Moderní evropský pojem náboženství (lat. religio) nemá ekvivalent v řečtině, v hebrejštině ani v dalších jazycích a při překladech se musí nahrazovat pojmy pro zbožnost, kult, povinnost, zákon nebo učení. České slovo...

Náboženství a stát

13.04.2014 11:35
Státem podporované náboženské kulty jde nalézt již ve státech Starověkého Blízkého východu. Podobně jako místní starověké kulty se také univerzální světová náboženství, jako buddhismus, křesťanství nebo islám stávají...

Světová náboženství

12.04.2014 11:44
Světové názory v náboženství je možno dělit na dualismus jako základ teismu, na monismus jako základ ateismu, popř. panteismu. Pokud věřící věří pouze v jednoho boha, jedná se o monoteismus, pokud ve více, jedná se o...
Záznamy: 11 - 18 ze 18
<< 1 | 2