O Judaismu

Vznik a vývoj judaismu

14.11.2015 11:38
  Judaismus a jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů...

Smaragdová deska

08.02.2015 10:26
  “Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby...

Židé v českých zemích

15.02.2014 12:36
V českých zemích se Židé začali ve větší míře usazovat v 10.století. Od počátku byli pronásledováni, protože domácí obyvatele popuzovalo i lákalo bohatství...

Klasická díla judaismu

19.10.2013 13:24
  Posvátné spisy Tyto spisy mají status svatých knih a jakožto slovu seslanému Bohem jim je prokazována náležitá úcta: Tanach – nazývaný křesťany „Starý...

Modlitba v židovství

14.04.2012 10:36
Blížíme se k bráně židovského Nového roku. Touto branou proudí věřící do sváteční doby, která vrcholí vé dni smíření. Co vábí i ty, kteří po celý rok stoji...
Záznamy: 1 - 5 ze 7
1 | 2 >>

Judaismus

Duchovní význam Davidovy hvězdy

08.03.2015 10:09
  Davidova hvězda je symbolem života. Dárcem a nositelem života je...

Chrám Šalamounův

11.01.2015 10:21
Nejstarším místem, kde se setkávali člověk se svým Stvořitelem byly...

Šabbetaj Cvi

18.10.2014 10:51
(*Smyrna 1626 - +Albánie 17. 9. 1676). Tento židovský uchazeč o...

Talmud

22.04.2014 12:39
Talmud je logickým pokračováním Tenachu. V průběhu staletí již mnohé věci,...

Tóra

20.04.2014 12:41
Slovo Tóra = učení je odvozeno od  hebrejského slova HORAA =...
Záznamy: 1 - 5 ze 9
1 | 2 >>