O Judaismu

Vznik a vývoj judaismu

14.11.2015 11:38
  Judaismus a jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů...

Smaragdová deska

08.02.2015 10:26
  “Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby...

Židé v českých zemích

15.02.2014 12:36
V českých zemích se Židé začali ve větší míře usazovat v 10.století. Od počátku byli pronásledováni, protože domácí obyvatele popuzovalo i lákalo bohatství...

Klasická díla judaismu

19.10.2013 13:24
  Posvátné spisy Tyto spisy mají status svatých knih a jakožto slovu seslanému Bohem jim je prokazována náležitá úcta: Tanach – nazývaný křesťany „Starý...

Modlitba v židovství

14.04.2012 10:36
Blížíme se k bráně židovského Nového roku. Touto branou proudí věřící do sváteční doby, která vrcholí vé dni smíření. Co vábí i ty, kteří po celý rok stoji...
Záznamy: 1 - 5 ze 7
1 | 2 >>

Judaismus

Kabala

19.04.2014 12:43
Židovské tajné učení, jehož základem je esoterní judaismus, podle G....

Kněží a levité

09.04.2011 10:34
  Jakmile dal Bůh vyvolenému národu theokracii, určil také, kdo má...

Postní dny

20.04.2008 10:32
V průběhu našeho přehledu jsme se již seznámili se třemi postními dny -jom...

Chanukový svícen

20.04.2008 10:28
Chanukový svícen je používán při svátku Chanuka, časově spadajícím do...
Záznamy: 6 - 9 ze 9
<< 1 | 2