O Judaismu

Židovská domácnost

26.11.2011 13:27
  Někteří židovští učenci učí, že zatímco v diaspoře by žid měl zapadnout do prostředí, ve kterém žije, a přizpůsobit se mu, jeho vlastní domov by měl být...

Principy víry v judaismu

22.10.2011 13:16
Víra v Boha Judaismus je monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných...
Záznamy: 6 - 7 ze 7
<< 1 | 2

Judaismus

Duchovní význam Davidovy hvězdy

08.03.2015 10:09
  Davidova hvězda je symbolem života. Dárcem a nositelem života je...

Chrám Šalamounův

11.01.2015 10:21
Nejstarším místem, kde se setkávali člověk se svým Stvořitelem byly...

Šabbetaj Cvi

18.10.2014 10:51
(*Smyrna 1626 - +Albánie 17. 9. 1676). Tento židovský uchazeč o...

Talmud

22.04.2014 12:39
Talmud je logickým pokračováním Tenachu. V průběhu staletí již mnohé věci,...

Tóra

20.04.2014 12:41
Slovo Tóra = učení je odvozeno od  hebrejského slova HORAA =...
Záznamy: 1 - 5 ze 9
1 | 2 >>