Ztracené kmeny

Ztracený židovský kmen v Indii se měl přestěhovat do Izraele

30.03.2016 12:16
  Pozoruhodný příběh kolem jednoho ze „ztracených kmenů starých Izraelitů“ se odehrává ve vesnicích severoindických států Manipur a Mizoram, které leží na hranicích Barmy a Bangladéše. Všichni členové kmene Bnej Menaše se měli přestěhovat do Izraele, ale vydávání víz pro ně bylo zastaveno....

Ztracené Izraelské kmeny

30.03.2016 12:08
  Když Asyřané zaútočili v 8. století př. n. l. na severoizraelské království, čítající deset z dvanácti hebrejských kmenů, položili tak základ další nerozluštěné záhadě. Jak bylo jejich běžným zvykem, Asyřané odvedli většinu obyvatelstva této oblasti s sebou. V zápise asyrského krále Sargona...

Ke ztraceným kmenům Izraele se hlásí další lidé

21.02.2016 12:09
  V tóře i v bibli se dočteme, že Izrael měl 12, respektive 13 kmenů. Ovšem většina z nich se ztratila během vpádu Asyřanů. Jak to s nimi bylo? To se musíme vrátit až k praotcům Izraele, k Abrahamovi, Izáku a Jákobovi, vysvětlila pro magazín Paralely Helena Bönischová z...

Spojení mezi Paštuny a ztracenými kmeny izraelskými

10.01.2016 12:14
  Izrael financuje genetickou studii, která má určit, zda existuje spojení mezi deseti ztracenými kmeny izraelskými a národem Paštunů či Pathánů žijícím v Afghánistánu a severním Pákistánu. Historické informace a pověsti naznačují, že takové spojení existuje, rozhodující vědecký důkaz však...

Levité

04.10.2015 11:26
Kmen Izraele, pojmenovaný po Lévim, synovi Jákobově, zastával na cestě pouští kněžskou službu a zůstal po záboru země bez kmenového území, aby mohl nadále vykonávat posvátnou službu.  
Záznamy: 1 - 5 ze 5