Šarí'a

Islámské právo; je základem islámského společenství (viz umma). Šarí'a se pokládá za Boží zákon zjevený člověku nadanému rozumem a podle muslimského pojetí platí závazně až do posledního soudu. Upravuje všechny oblasti lidského života jako zákon, hranici mezi profánním a náboženským právem islám nezná. Šarí'a dělí jednání člověka na přikázané, zakázané a dovolené. Islámské trestní právo se podobně jako některé jiné oblasti práva váže na šarí'u jen podmínečně a spočívá více na místním vývoji. Dnes platí šarí'a v islámských zemích jen částečně. Ve většině zemí se upravují šarí'ou už jen kultovní záležitosti, právo rodinné a dědické. Ostatní oblasti práva se řídí většinou evropskými vzory. Současná radikální hnutí ale žádají plné zavedení šarí'y.