Život v Islámu

Duchovní a morální život

20.04.2014 10:00
  Islám organizuje duchovní nebo morální život jedince tak, aby mu poskytl veškeré duchovní zázemí potřebné pro zbožnost a bohabojnost, pro klid a bezpečí. Islámský předpis pro duchovní život člověka zaručuje, je-li...

Rodina v Islámu

20.04.2014 08:04
Existuje mnoho definic a popisů rodiny. Pro naše účely přijmeme následující zjednodušenou definici. Rodina je lidská společenská skupina, jejíž členové jsou svázáni pokrevními anebo příbuzenskými pouty. Rodinné pouto...

Postavení ženy v Islámu

19.04.2014 10:07
Postavení ženy v islámu nepředstavuje žádný problém. Postoj Koránu a prvních muslimů dosvědčuje, že žena je přinejmenším stejně tak životně důležitá jako muž a že není horší než muž, ani že nepatří k nějakému nižšímu...

Manželství a rozvod v Islámu

19.04.2014 10:06
Jedním z nejvíce překrucovaných islámských pojmů je skutečný význam manželství v islámu. Domnívám se, že bude užitečné přidat k několika stručným komentářům, týkajícím se tohoto problému a uvedeným na předchozích stránkách,...

Osobní život v Islámu

19.04.2014 10:05
Islám se zabývá osobním životem člověka, aby zajistil jeho duchovní a fyzickou čistotu, aby člověku poskytl zdravou výživu a ukázal mu, jak se správně oblékat, chovat, zdobit, sportovat atd. 1. Duchovní a fyzická...
Záznamy: 1 - 5 ze 11
1 | 2 | 3 >>