Islámské sekty a skupiny

Egyptští Abbásovci (1261–1517)

15.11.2015 07:12
Abbásovci je jedna ze dvou největších sunnitských dynastií muslimského...

Záhiríja

02.01.2015 13:06
Tento islámský směr věří, že všechna pravidla náboženství spočívají na...

Abbásovci v Bagdádu (750-1258)

30.11.2014 14:33
Arabsko-islámská dynastie (750 až 1258, která odvozovala svůj původ od...

Bátiníja

08.11.2014 14:33
Tento pojem islámské teologie označuje sekty a hnutí, které vyhledávají...

Umajjovci

08.11.2014 13:07
Dynastie chalífů vládla islámské říši z Damašku v letech 661-750. Založil...

Fátimovci

20.09.2014 13:35
Tato ismáílijsko-šíitská dynastie vládla od r. 909 - 1171 v severní Africe...

Umma

14.06.2014 13:08
Umma je jako ideální společnost věřících muslimů ustanovena ve...

Maurové

13.04.2014 13:20
Byli nositeli islámské kultury a jejich vláda vedla k velkému kulturnímu...

Ahl al-Kitáb

23.03.2014 14:34
Doslova "Lid knihy". Muhammad tak označoval zejména Židy a křesťany jako...
Záznamy: 1 - 9 ze 9