Hledání mimozemských civilizací

Hledání vesmírných signálů

23.09.2017 22:16
  Solidním přístupem je opřít se o specifická astronomická pozorování. Předpokládejme, že život se vyskytuje na mnoha místech ve vesmíru a že alespoň někde se vyskytují inteligentní zelení pidimužíci, kteří dokáží přinejmenším to co my, neboť poznali tytéž fyzikální, chemické a biologické...

AstroPulse: Rekonstrukce mimozemského signálu

25.06.2016 23:46
  Hledání krátkého širokopásmového signálu je od hledání tradičního signálu v úzkém frekvenčním pásmu naprosto odlišné. Tradiční výzkum SETI@home prohledává rádiové vlny okolo frekvence vodíku, v rozmezí 1418.75 MHz až 1421.25 MHz. Program ale nezkoumá celé 2,5 MHz (dva a půl miliónu Hertzů)...

AstroPulse: Nový pohled na oblohu

19.06.2016 07:44
  Myšlenkové pochody mimozemšťanů Kdybyste byli členy mimozemské civilizace, která se snaží o komunikaci na velkou vzdálenost, jaké technické vybavení a metodu byste zvolili? Na tuto otázku je velice těžké odpovědět, pokud nejsme sami mimozemšťané, ale můžeme se o to minimálně pokusit...

Projekt SETI

05.06.2016 06:38
  Lidstvo od počátku věků vzhlíželo k nebi jako k místu, kde vládnou bohové. Každý pohled k nebesům představoval naději na božský zásah shůry a přitom byl zároveň doprovázen pocitem oddanosti a nedůležitosti. S rozvojem vědy a techniky byl člověk postupně schopen nejen přijímat různé signály z...

Projekt OZMA

04.06.2016 09:40
  Přibližně ve stejné době, kdy Morrison a Cocconi uvažovali o přítomnosti mimozemského signálu, mladý astronom Frank Drake prováděl svůj vlastní výzkum mezihvězdné komunikace. Drake byl členem personálu v Národní Radioastronomické Observatoři (NRAO - National Radio Astronomy Observatory) v...
Záznamy: 1 - 5 ze 6
1 | 2 >>

Signály z Vesmíru

NASA přijala a dekódovala signál od mimozemské civilizace?

22.04.2012 15:48
Americká vesmírná agentura NASA údajně v lednu 1998 přijala nouzový signál od vzdálené civilizace. Informaci v září téhož roku otiskl pouze bulvární časopis Weekly World News, takže o její věrohodnosti vznikly oprávněné pochyby. Autoři videa, které celé téma shrnuje, ale argumentují, že i bulvár...
Záznamy: 6 - 6 ze 6
<< 1 | 2