Hledání mimozemských civilizací

Hledání vesmírných signálů

23.09.2017 22:16
  Solidním přístupem je opřít se o specifická astronomická pozorování. Předpokládejme, že život se vyskytuje na mnoha místech ve vesmíru a že alespoň někde se vyskytují inteligentní zelení pidimužíci, kteří dokáží přinejmenším to co my, neboť poznali tytéž fyzikální, chemické a biologické...

AstroPulse: Rekonstrukce mimozemského signálu

25.06.2016 23:46
  Hledání krátkého širokopásmového signálu je od hledání tradičního signálu v úzkém frekvenčním pásmu naprosto odlišné. Tradiční výzkum SETI@home prohledává rádiové vlny okolo frekvence vodíku, v rozmezí 1418.75 MHz až 1421.25 MHz. Program ale nezkoumá celé 2,5 MHz (dva a půl miliónu Hertzů)...

AstroPulse: Nový pohled na oblohu

19.06.2016 07:44
  Myšlenkové pochody mimozemšťanů Kdybyste byli členy mimozemské civilizace, která se snaží o komunikaci na velkou vzdálenost, jaké technické vybavení a metodu byste zvolili? Na tuto otázku je velice těžké odpovědět, pokud nejsme sami mimozemšťané, ale můžeme se o to minimálně pokusit...

Projekt SETI

05.06.2016 06:38
  Lidstvo od počátku věků vzhlíželo k nebi jako k místu, kde vládnou bohové. Každý pohled k nebesům představoval naději na božský zásah shůry a přitom byl zároveň doprovázen pocitem oddanosti a nedůležitosti. S rozvojem vědy a techniky byl člověk postupně schopen nejen přijímat různé signály z...

Projekt OZMA

04.06.2016 09:40
  Přibližně ve stejné době, kdy Morrison a Cocconi uvažovali o přítomnosti mimozemského signálu, mladý astronom Frank Drake prováděl svůj vlastní výzkum mezihvězdné komunikace. Drake byl členem personálu v Národní Radioastronomické Observatoři (NRAO - National Radio Astronomy Observatory) v...
Záznamy: 1 - 5 ze 6
1 | 2 >>

Signály z Vesmíru

Silný signál z hvězdy HD 164595

03.12.2016 11:23
  Vědci, kteří zasvětili život zkoumání života na jiných planetách, požádali kolegy z celého světa o nepřetržité pozorování hvězdy HD 164595. Ruský radioteleskop RATAN 600 totiž z jejího směru zachytil podezřele silný signál, který odstartoval vášnivou debatu o mimozemské civilizaci, a to i...

Nové signály z kosmu

03.10.2015 00:48
  Nejmodernější rádiové teleskopy zachytily nyní neznámé signály pocházející ze vzdáleného vesmíru. A vypadá to, že „kosmická zpráva“ je umělého původu a mohla ji vyslat nějaká vyspělá inteligence. Rádiový signál cyklické formy se objevuje v pravidelných milisekundu trvajících intervalech. Ke...

Zachytili jsme signál mimozemské civilizace?

18.04.2015 00:00
  Rychlé rádiové záblesky (Fast Radio Bursts, FRB) jsou velmi krátké, ale silné rádiové záblesky, které trvají milisekundy a nemají žádný konkrétní původ. Přicházejí ze všech míst na obloze. Přestože se bude patrně jednat o poměrně běžný jev, zatím se podařilo zachytit jen 11 těchto záblesků a...

Záhadné rádiové signály z kosmu dráždí astronomy

22.11.2014 00:27
  Astronomové jsou zvyklí řešit záhady vesmíru. Ale slova o mimozemšťanech od nich často neslýcháme. V případě záhadných rádiových signálů nechávají prozatím na stole i tuto možnost. Je to ale spíše rozcvička pro naši představivost, dodávají. Nevysvětlitelné rádiové „poryvy“ poprvé zaznamenali...

Signál Wow!

17.11.2013 00:30
  Signál Wow! byl silný, úzkopásmový rádiový signál, který byl zachycen dne 15. srpna 1977 Dr. Jerry R. Ehmanem během práce na projektu SETI. Zdroj signálu vykazoval známky původu mimo sluneční soustavu a doba jeho sledování činila celkem 72 sekund. Během této doby byl sice plně zachycen...
Záznamy: 1 - 5 ze 6
1 | 2 >>