Samozničení

Trumanova doktrína

24.10.2015 22:29
  Trumanova doktrína byla vyhlášena 12. března 1947. Řešila především otázku Řecka a Turecka. Řecká vláda totiž požádala Spojené státy o finanční a hospodářskou pomoc. Na Turecko si zase činil nároky Sovětský svaz. Truman v závěru žádá Kongres o finanční podporu těmto dvěma státům ve výši 400...

Marshallův plán

03.10.2015 19:31
  Marshallův plán, oficiálně Plán evropské obnovy (angl. European Recovery Program) byl plán přijatý Kongresem 3. dubna 1948 s cílem organizovaně zabezpečit americké úsilí pomoci poválečné Evropě. V důsledku odmítnutí zeměmi východního bloku byl plán omezen na západní Evropu. Plán poprvé...

Studená válka

12.09.2015 11:25
  Studená válka (anglicky Cold War, rusky холодная война; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci....

Berlínské krize

25.10.2014 23:41
  Berlínské krize byly dvě krize v období konfliktu Východ – Západ, které se přímo dotýkaly rozdělení Berlína mezi okupační zóny vítězných mocností po 2. světové válce.   První berlínská krize Délka trvání: 24. červen 1948 - 12. květen 1949 Na jaltské konferenci bylo dohodnuto, že Berlín...

Berlínská blokáda

25.10.2014 21:40
  Berlínská blokáda (od 23. června 1948 do 12. května 1949), během níž byly západní sektory Berlína zásobovány ze vzduchu takzvaným leteckým mostem, patří k nejzávažnějším konfrontacím poválečného období.   20. června 1948 provedli západní spojenci – po bezúspěšných konzultacích se...

Železná opona

25.10.2014 21:38
  Železná opona je označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem v době studené války. Nacházela se jednak na západní hranici SSSR, NDR, Československa, Maďarska a Jugoslávie, jednak na jižní hranici Albánie, Jugoslávie a Bulharska. Označení železná opona je odvozené od...

Maďarské povstání

16.08.2014 21:53
  Maďarské povstání, nebo také maďarská revoluce, bylo celonárodním povstáním proti stalinistické diktatuře a sovětské okupaci Maďarské lidové republiky od 23. října do 10. listopadu 1956. Po východoněmeckém povstání z roku 1953 a povstání dělníků v Poznani v roce 1956 se jedná o v pořadí...

Korejská válka

17.11.2013 21:46
  Korejská válka byl válečný konflikt, který probíhal od 25. června 1950 do 27. července 1953 mezi Jižní Koreou podporovanou OSN a Korejskou lidově demokratickou republikou neformálně podporovanou Sovětským svazem a Čínskou lidovou republikou. Byla primárně důsledkem politického rozdělení...

Čínská občanská válka

14.09.2013 21:44
  Čínská občanská válka (v širším smyslu) je označení pro sérii občanských a revolučních bojů v Číně v první polovině 20. století, jejichž nejdůležitějšími „hráči“ byli Kuomintang (KMT; Čínská národní strana/nacionalisté) a Komunistická strana Číny. Skončily roku 1949, kdy komunisté obsadili...
Záznamy: 11 - 19 ze 19
<< 1 | 2