Věda a filozofie

Blížíme se k okamžiku, kdy vznikl vesmír

10.01.2015 15:20
Pochopíme principy, podle kterých funguje vesmír? Má jeho poznání nějaké hranice? Profesor Jiří Bičák se zabývá zásadními otázkami teoretické fyziky a astrofyziky už půl století. Letos převzal Cenu Neuron za přínos...

Vědci potvrdili duši, která neumírá ?

18.10.2014 10:49
Světoznámí vědci Stuart Hameroff a Roger Penrose, autoři kvantové teorie vědomí, přišli s přelomovým objevem. Součástí našich mozkových buněk jsou mikrotubuly. V okamžiku kdy umíráme, ztrácejí mikrotubuly...

Kvantum a lotos - vědecký závěr

06.09.2014 09:11
Matthieu Ricard | Trinh Xuan Thuan   Kvantum a lotos - vědecký závěr Výňatky z díla "The Quantum and the Lotus - A Journey to the Frontiers where Science and Buddhism Meet" (Kvantum a lotos - cesta k hranicím, kde se...

Kvantová tantra

10.08.2014 13:02
Kvantová teorie je nejdalekosáhlejší a nejúspěšnější pokus pochopit fyzický svět, který kdy lidstvo vyvinulo. Koncem 20tých let vědci kvantové mechaniky vyřešili v důkladných podrobnostech nejpalčivější problém fyziky...

Souvisí Higgsův boson s temnou energií?

27.07.2014 12:45
Možná ano. Pokud by Higgsovy bosony interagovaly s dalšími nepozorovanými částicemi obdobně, jako funguje mechanismus houpačky zodpovědný za nepatrnou hmotnost neutrin, tak by tím mohly generovat temnou energii odpovídající...

Vlastnosti Higgsova bosonu jsou možná spojeny s existencí našeho vesmíru

29.06.2014 10:36
Nedávné měření úhlového rozložení polarizace kosmického mikrovlnného reliktního záření, které se uskutečnilo v rámci antarktického experimentu BICEP2, poskytlo teoretickým kosmologům nová data pro jejich modely vzniku...

Náš vesmír je jedním z mnoha, naznačují nové důkazy

22.06.2014 10:03
Z analýzy dat shromážděných z Planckova teleskopu získali atronomové důkazy o působení jiných vesmírů. Jejich existence se zatím předpokládala pouze teoreticky. Prvními důkazy jsou podle odborníků anomálie, které zřejmě...

Primární červí díry v centrech galaxií?

21.06.2014 10:38
Dva astrofyzikové, pracující na čínské Univerzitě Fudan v Šanghaji, rozpoutali diskusi o tom, zda jsou supermasivní černé díry, tvořící jádra galaxií, “obyčejnými černými děrami” nebo spíše ústími tzv. primárních červích...

Časoprostor je možná kapalinou

01.06.2014 10:25
Moderní fyzika nás už vícekrát donutila opravit své představy o základních vlastnostech světa kolem nás, včetně vlastností prostoru a času. Nedávná práce dvou italských teoretických fyziků analyzuje možnost, že v oblasti...

Černé díra a některé fyzikální jevy

01.06.2014 10:01
Hlavním aspektem existence černých děr je skutečnost, že je časoprostor zakřivován přítomností hmoty, což se shoduje se základními principy obecné relativity. Nejpozoruhodnější vlastností černých děr je ta, že jsou důsledkem...
Záznamy: 11 - 20 ze 31
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>