Věda a filozofie

Spontánní narušení symetrie

18.05.2014 10:04
Spontánní narušení symetrie je fyzikální jev, spadající do oblasti částicové fyziky, teoreticky popsaný americkým vědcem japonského původu Jóichirem Nambu, který za ni dostal Nobelovu cenu za fyziku v roce 2008. K...

Paralelní světy

20.04.2014 10:02
Paralelní světy (mnohovesmír) je označení teorie – hypotetické formy konkrétní existence vesmíru, ve kterém se nachází vedle "našeho" či jiného referenčního světa alespoň jeden další, relativně samostatný, relativně uzavřený...

Kvantová mechanika - teorie se liší od reality

22.03.2014 09:49
Ve svých rukou držím dva vědecké časopisy. Jeden je úctyhodný „Scientific american“ ze září a druhý je říjnové vydání časopisu „Wired“, který se snaží vypadat co nejvíc „cool“ (slovo „cool“ se v tomto čísle...

Kvantová teorie pole

09.02.2014 10:05
Kvantová teorie pole je obecný teoretický rámec pro popis fyzikálních systémů s mnoha interagujícími částicemi. Umožňuje vytvořit kvantově-mechanický model zvoleného fyzikálního pole, který je konzistentní s kvantovou teorií...

Cestování časem

17.11.2013 09:53
Na téma cestování časem bylo natočeno mnoho filmů a napsáno neméně knih. V nich jsou hrdinové schopni přecházet přes naše vnímání času. Je zřejmé, že cestování časem je spojeno s celým komplexem problémů, které dělají tuto...

Schrödingerova kočka

17.08.2013 12:47
Schrödingerova kočka je myšlenkový experiment, který roku 1935 vymyslel Erwin Schrödinger, aby poukázal na nekompletnost teorie kvantové mechaniky, co se týče přechodu mezi subatomickým a makroskopickým...

Fyzika a buddhismus - porovnání

19.08.2012 09:31
René Staritzbichler   Fyzikální poznatky bývají často používány, aby podpořily buddhistická učení. Odpovídající oblasti fyziky by měly být, co možná nejsrozumitelněji, shrnuty v následujícím porovnání, které má...

Antická pojetí vesmíru

05.08.2012 14:14
Parmenidés z Eley ( 540-465 nebo 464 p.n.l.)      Základní teze: myšlení a bytí jedno jest, jsou totožné.      Dva druhy, dvě cesty poznání: cesta pravdy a cesta domněnky,...

S Richardem Feynmanem o superstrunách

21.08.2011 20:03
  Richard Feynman byl profesorem na katedře fyziky Kalifornské techniky. Přisuzuje se mu zásluha za položení teoretických základů velké části moderní částicové fyziky a kvantové teorie pole. Jelikož patří mezi...

S Johnem Schwarzem o superstrunách

20.08.2011 20:04
  John Schwarz působí jako profesor na katedře fyziky Kalifornské techniky. Jeho práce, zvláště ta, jež vykonal spolu s Michaelem Greenem, posunula téma strun ze stojatých vod na přední linii teoretické fyziky....
Záznamy: 21 - 30 ze 31
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>