Mayské náboženství

Rituály Mayů

05.07.2014 08:22
Mayové věřili,že náboženské rituály, při kterých byla prolévána lidská krev, jsou nezbytné, aby bylo zajištěno fungování vesmíru, střídání ročních období, úroda kukuřice, lidský život a předurčenost času. Oběti byly nezbytné k zajištění existence bohů a doplnění jejich spotřeby bio energie. V...

Náboženství a božstva - souhrn

03.07.2014 09:22
- prvním náboženstvím Mayů bylo pravděpodobně uctívání přírody a zosobňování přírodních sil (ještě v době kočovného života) - tato forma náboženství nevyžadovala žádnou velkou formální organizaci: modlitebnou byla rodinná chýše, knězem hlava rodiny - spolu se zemědělstvím přišel usedlý způsob...

Mayská kosmologie

29.06.2014 08:24
Popol Vuh a Chilam Balam: tyto dvě zachovalé knihy nám poskytují cenné informace o mayské mytologii a kosmologii. V Popol Vuh, který představuje mýtus o „stvoření“ bojují hrdinská dvojčata Hunahpu a Ixbalanque s bohem Smrti a podaří se jim nakonec zvítězit. Z těchto pramenů je zřejmé, že Mayové...

Mayská astrologie

07.06.2014 08:26
Mayové věřili, že dění na obloze má zásadní význam pro osudy lidí na zemi, a proto je vhodnější nazývat jejich pozorování hvězd spíše astrologií nežli astronomií. V klasickém mayském období byla astrologie nesmírně složitým uměním. Mayové dokázali pozorovat pohyby planet a hvězd s téměř dokonalou...
Záznamy: 1 - 4 ze 4