Drama věků

(540) Velký spor věků - Vysvobození Božího lidu

04.05.2016 18:50
  GC 635 Až bude zrušena ochrana, kterou dnes lidem, kteří respektují Boží zákon, poskytují státní zákony, vznikne v různých zemích současně hnutí usilující o jejich záhubu. Až se přiblíží nařízením stanovená doba, lidé...

(541) Velký spor věků - Zkáza země

04.05.2016 18:51
  GC 653 „Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho. ... V koflík, kterýž naléval vám, nalijte jemu to dvénásob. Jakž se mnoho chlubil a zbujněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče....

(542) Velký spor věků - Velký spor skončen

04.05.2016 18:51
  GC 662 Po skončení období jednoho tisíce let se Ježíš Kristus opět vrátí na Zem. Bude ho doprovázet zástup vykoupených lidí a andělů. Sestoupí v úžasné vznešenosti a přikáže bezbožným mrtvým, aby vstali a přijali svůj...

(599) Velký spor věků - Dodatek

04.05.2016 18:52
  Titul papežů – Ve stati, která je zahrnuta v římskokatolickém kanonickém právu Corpus juris canonici platném do roku 1918, prohlašuje papež Inocenc III. (1198-1216), že římský papež je „místodržící na zemi, nikoli...
Záznamy: 41 - 44 ze 44
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5