Tajné organizace

Advanced Aerospace Threat Identification Program ( AATIP )

  Advanced Aerospace Threat Identification Program ( AATIP )  byla klasifikována ale unpublicized vyšetřovací úsilí financován vládou Spojených států ke studiu UFO (UFO) nebo nevysvětlitelných vzdušných jevů (ÚAP).  Program byl poprvé zveřejněn 16. prosince 2017. Program byl zahájen...

Central Intelligence Agency

  Central Intelligence Agency (CIA, Ústřední zpravodajská služba) je zpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. Vznikla 18. září 1947 na základě National Security Act (Zákona o národní...

Combined Federated Battle Laboratories Network

  Kombinovaná síť federovaných bojových laboratoří (CFBLNet) je laboratorní prostředí, které využívá distribuovanou širokopásmovou síť (WAN) jako prostředek k simulaci výcvikových prostředí a ke zrušení řízení a kontroly (C2) a zpravodajských schopností prostřednictvím výzkumu a vývoje,...

Defense information systems agency

  DISA stojí jako operačně zaměřená bojová podpůrná agentura, která zajišťuje společné a kombinované bojové schopnosti velení a řízení a informační technologie. Inženýři společnosti DISA vyvíjejí, udržují a provozují globální síť zaměřený na přímou podporu společných a koaličních válečníků,...

Echelon

  Echelon je obecně používaný název pro systém prostředků určených k zachycování a zpracování komunikace vedené přes komunikační satelity. Systém Echelon je součástí rozsáhlého dohledového systému s názvem Smlouva o bezpečnosti UK-USA (též UKUSA) podepsané v roce 1947.   Systém Echelon...

Five Eyes

  Five Eyes (zkráceně FVEY, česky "pět očí") je anglofonní aliance zpravodajských služeb Austrálie (ASIS, ASD, ASIO, AGO, DIO), Kanady (CSEC, CSIS, CFINTCOM), Nového Zélandu (DDIS, GCSB, NZSIS), Spojeného království (GCHQ, MI5, MI6, DI) a USA (CIA, FBI, NSA, DIA, NGA). Funguje od 40. let 20....

National Security Agency/Central Security Service

  The National Security Agency/Central Security Service (Národní bezpečnostní agentura/Centrální bezpečnostní služba, NSA/CSS) je vládní kryptologická organizace Spojených států amerických, spadající pod ministerstvo obrany, která oficiálně vznikla 4. listopadu 1952. Je odpovědná za sběr a...

Unidentified Aerial Phenomena Task Force ( UAPTF )

  Pracovní skupina pro neidentifikované letecké jevy - Unidentified Aerial Phenomena Task Force ( UAPTF ) je program, v rámci Spojených států Office of Naval Intelligence používá k „standardizaci shromažďování a hlášení“ na pozorování nevysvětlitelných vzdušných dopravních prostředcích , někdy...
Záznamy: 1 - 8 ze 8