Tajné organizace

Central Intelligence Agency

  Central Intelligence Agency (CIA, Ústřední zpravodajská služba) je zpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním) mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. Vznikla 18. září 1947 na základě National Security Act (Zákona o národní...

Combined Federated Battle Laboratories Network

  Kombinovaná síť federovaných bojových laboratoří (CFBLNet) je laboratorní prostředí, které využívá distribuovanou širokopásmovou síť (WAN) jako prostředek k simulaci výcvikových prostředí a ke zrušení řízení a kontroly (C2) a zpravodajských schopností prostřednictvím výzkumu a vývoje,...

Defense information systems agency

  DISA stojí jako operačně zaměřená bojová podpůrná agentura, která zajišťuje společné a kombinované bojové schopnosti velení a řízení a informační technologie. Inženýři společnosti DISA vyvíjejí, udržují a provozují globální síť zaměřený na přímou podporu společných a koaličních válečníků,...

Echelon

  Echelon je obecně používaný název pro systém prostředků určených k zachycování a zpracování komunikace vedené přes komunikační satelity. Systém Echelon je součástí rozsáhlého dohledového systému s názvem Smlouva o bezpečnosti UK-USA (též UKUSA) podepsané v roce 1947.   Systém Echelon...

Five Eyes

  Five Eyes (zkráceně FVEY, česky "pět očí") je anglofonní aliance zpravodajských služeb Austrálie (ASIS, ASD, ASIO, AGO, DIO), Kanady (CSEC, CSIS, CFINTCOM), Nového Zélandu (DDIS, GCSB, NZSIS), Spojeného království (GCHQ, MI5, MI6, DI) a USA (CIA, FBI, NSA, DIA, NGA). Funguje od 40. let 20....

National Security Agency/Central Security Service

  The National Security Agency/Central Security Service (Národní bezpečnostní agentura/Centrální bezpečnostní služba, NSA/CSS) je vládní kryptologická organizace Spojených států amerických, spadající pod ministerstvo obrany, která oficiálně vznikla 4. listopadu 1952. Je odpovědná za sběr a...
Záznamy: 1 - 6 ze 6