Filozofie

Stoikové

29.03.2014 11:29
Výraz "stoického" klidu a mírnosti se odvozuje od jedné veřejné budovy v Athénách - stoá poikilé. V této "barevné sloupové síni" založil Zenón z Kitia na Kypru (nazývaný na rozdíl od svého jmenovce z Eleje Zenón Stoik) po...

Eklekticismus a synkretismus

16.02.2014 11:31
Filozofické soustavy stoicismus, epikureismus a skepticismus v pozdějším vývoji přibíraly ke svým základním principům myšlenkové důsledky jiných soustav, přizpůsobovaly se vzájemně a staly se postupně eklektické (pozbývaly...

Novoplatonismus

18.01.2014 11:31
Na konci antiky, již zároveň s počínajícím vzestupem křesťanství a v boji proti němu, se filozofické myšlení ještě jednou vzepjalo k obsáhlému systému, ve kterém jsou myšlenkové proudy nejsou spojeny jen eklektickým...

Skepticismus

20.04.2013 11:30
Zakladatelem skepticismu je Pyrrhón z Élidy (asi 365 - 275 př.n.l.). Soudil, že o povaze věcí nemůžeme nic vědět, je nám nepřístupná. Proti každému tvrzení lze postavit tvrzení opačné. K věcem se musíme chovat naprosto...

Platón - Nauka o idejích

17.04.2011 14:17
K poznání se může povznést jen ten, kdo má filozofický pud, nazývaný Platónem "erós". Dává tomuto slovu, které v řečtině znamená lásku (pud plození) vyšší význam. Erós podle Platóna je snaha přejít od smyslového k...

Platón - Antropologie a etika

25.04.2010 14:17
Duše člověka má tři části: myšlení, vůli a žádostivost. Myšlení je jedinou nesmrtelnou částí duše, která se při vstupu do těla spojuje s ostatními částmi. Nesmrtelná duše nemá začátek ani konec a je svou podstatou stejná...

Byzantská filosofie

16.08.2009 14:28
Základní rysy: 1) filosofie je cizí = pohanská 2) filosofie má plnou autonomii 3) nedochází ke střetu fakult (theologie v klášterech, filosofie ve školách pro funkcionáře) 4) filosofie je zaměřena...

Platón - Stát

19.04.2009 14:18
Stát Platón byl politik, kterému byla znemožněna politická činnost. Platón se po celý svůj život vracel k politickému problému správného uspořádání státu. Správné jednání, zdatnost (ctnost), mravnost a spravedlnost ukazuje...

Platónova filozofie a učení

15.04.2007 14:16
Obrana Sókratova - Přebásnění Sókratovy obhajoby v soudním procesu vedenému proti němu. Kritón - O úctě k zákonům. Prótagorás - Konfrontace se sofistickými názory o zdatnosti (ctnosti), zejména o její jednotě a...
Záznamy: 11 - 19 ze 19
<< 1 | 2