Gnóze

Prameny a texty

20.04.2014 14:44
    Protože se dnes již všeobecně i na Západě uznává, že antická gnoze je předkřesťanského původu, a protože je v této gnozi užívání termínu "Ježíš Kristus" („Jesous Chrestos“) pro spásné slovo poznání a nikoliv...

Démonské kulty nitra Země

12.04.2014 14:47
    Podstatou démonie je převrácenost - perversita - všech hodnot v opak. Tuto základní schopnost zrcadlení a negativní převrácenost všech zemních a podzemních kultů vzhledem k originálu je však možné spatřit...
Záznamy: 31 - 32 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4