Gnóze

Oběť

26.04.2014 19:42
    Zásadní dělící čarou mezi všemi gnostickými systémy a systémy materialistickými či podzemními tvoří zcela odlišné chápání Boha - Dárce, projevující se zřetelně v židovství a dalších podzemních kultech...

Dualismus

26.04.2014 19:41
    Užívání slova “dualismus” pro gnozi je velmi zavádějící. Celá indická džňána márga a stejně tak i antická gnoze totiž o sobě hovoří zcela zřetelně jako o “advaitě” - “nedvojnosti” (gnostické “splývání s...

Uctívání "Nebeského člověka"

26.04.2014 18:43
    Antická gnoze rozvíjela učení o “Nebeském Člověku” (řec. “Anthropos”), nazývaném zde také “Otec pravdy", “Člověk ve výšinách" či "Vznešený Člověk" a o "Synu Člověka", který je potom božskou substancí -...

Osvobození

26.04.2014 17:44
    Antická gnoze i celá východní džňána márga bylo filosofickým učením o stálém osvobozování člověka z područí "spodních vod" temnoty, zvířeckosti a nevědění prostřednictvím světla poznání. Touha Člověka (Puruši)...

Nag Hammadský nález gnostických textů

26.04.2014 16:45
    Kromě několika již dříve známých souborů gnostických textů (Corpus hermeticum, Codex Askewianus, Codex Brucianus, Berlínský kodex), obsahujících některé důležité gnostické spisy (Poimandres, Tajný spis...

KONKORDANCE SIMONOVÝCH VÝROKŮ A VÝROKŮ „JEŽÍŠE“ Z TOMÁŠOVA EVANGELIA Z NAG HAMMADÍ

26.04.2014 16:38
  KONKORDANCE SIMONOVÝCH VÝROKŮ (tj. jeho fráze v „Naasejcích“, „Peratech“, „Sethiánech“a v „Megale apofasis“) A VÝROKŮ „JEŽÍŠE“ Z TOMÁŠOVA EVANGELIA Z NAG HAMMADÍ 1) téma: "jedí mrtvé a činí to tak živým" Srovnej...

KONKORDANCE SIMON V MEGALE APOFASIS – „JEŽÍŠ KRISTUS“ V BIBLI

26.04.2014 15:37
    a/ Výrok Simona Mága Megale apofasis 16,6: „Když ale strom zůstane sám a nepřinese žádné plody, potom nevzdělaný zanikne. Neboť, říká, je sekera už u kořenu stromu. Každý strom, říká, který nepřináší dobré...

Důkazy, že také Hippolytovo „učení Araba Monoima“ je složeno z učení Simona Mága

26.04.2014 14:51
    a/ téma: nebeský Člověk Monoimos VIII 12,2: „ ..a říká, že Člověk je veškerenstvo, to jest počátek vesmíru, nezrozený, nepomíjející, věčný a že zrozený Syn tohoto Člověka schopný utrpení nepovstal z...

Starý zákon

26.04.2014 14:46
    Protože Židé vytvořili své "Písmo" coby jednotně komponovaný text s úmyslem si původní křesťanství přivlastnit, je možné nalézt i v samotném textu Tóry, tzv. “Starého zákona", řadu příkladů téže euhemerizace či...

Důkazy že Hippolytovi „Doketi“ jsou také uměle sestaveni z učení Simona Mága

26.04.2014 14:45
    Společná témata a fráze: a/ téma: fíkovník coby symbol boží síly Doketi VIII 8,3: „Nazývají se Doketi a učí, že existuje první Bůh, který je roven semeni fíkovníku. Ten je podle nich absolutně malý, opatřený...
Záznamy: 1 - 10 ze 32
1 | 2 | 3 | 4 >>