Gnóze

Gnostická vize světa

26.04.2014 00:42
  Vize světa antické gnoze plně odpovídá indickému Kapilovu učení “Samkhya” o třech základních principech (“gunách") hmotného světa, nazývaných radžas, tamas a sattva. Viz např. Hippolytův popis gnostiků "sethiánů"...

Samkhya

26.04.2014 00:41
  Velmi stará, jistě předbuddhistická (6. stol. př.n.l.), indická filosofická škola, přičítaná legendárnímu Kapilovi, která patří mezi šest ortodoxních filosofických škol Indie. Je založena na důkazy dokládané existenci...

Společné rysy gnoze a východní duchovní školy

26.04.2014 00:41
  Přes všechny odmítavé postoje a snahu západního chthonického židokřesťanství se ukazuje stále zřetelněji (nag hammadský nález), že celá nauka gnostického křesťanství, kterou židokřesťanství pouze pomocí svého “Písma”...

Pašije

26.04.2014 00:40
  Obě védské slepé síly “nebe a země”, které svým srážením dávají povstat střední světelné síle života, se nazývaly védsky také “páśyá” - “ty spoutávající”. Síla Člověka, totožná ve své podstatě se silou světla, které...

Zmrtvýchvstání

26.04.2014 00:40
  Původní gnostické křesťanství odmítalo všechny krvavé oběti i materialisticky (tělesně) pojatého Krista - Spasitele a jeho smyšlený příběh v Bibli, a proto také i židovské hmotně napodobivé “zmrtvýchvstání těla” po...

Kříž

26.04.2014 00:39
  Zrození životadárného světla poznání a života samého pomocí “třesku” či “křtu” znázorňovala celá indoevropská duchovní tradice kromě již uvedených symbolů (blesk v rukou božích, sekera nebo meč) též symbolickými...

Tři základní typy lidí

26.04.2014 00:38
Z hlediska vrozené schopnosti poznání dělilo učení antické gnoze lidi do tří základních typů: na “pneumatiky”, lidi schopné dospět úplného poznání a proto též vidět podstatu pravého Boha - Dárce, na “psychiky”, kterým...

Původ antické gnoze

26.04.2014 00:38
   Antická gnoze byla - kromě starých autochtonních zdrojů - z velké části středomořskou variantou z Indie se právě v té době mohutně šířící “cesty poznání", sanskrt. “džňána márgy”, jak dosvědčuje celá řada...

Učení védy

26.04.2014 00:37
  Prastaré texty indické Védy, které až dodnes uchovaly původní náboženské představy Indoevropanů, zpívají ve svých zpěvech o třetí vykřesávané síle života a světla poznání, která se věčně rodí uprostřed mezi dvěma...

Gnóze obecně

26.04.2014 00:36
Samou podstatou učení antické gnoze bylo uctívání životadárné síly vnitřního procesu poznání, které zušlechťuje a osvobozuje pozemského člověka z otroctví bezprostřední zvířecí smyslovosti a materialismu (ze „zajetí hmoty“)...
Záznamy: 21 - 30 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>