Gnóze

Kdo byl ve skutečnosti „Ježíš Kristus“

26.04.2014 14:39
      "...tvrzení, zastávané a tradované církví podle textu Bible, že „učení Ježíše Krista“ je originálním učením židovského Spasitele, je neudržitelné. Kritické srovnání gnostických spisů a „učení Ježíše...

KONKORDANCE „NAASEJSKÝ TRAKTÁT“ – židovský NOVÝ ZÁKON

26.04.2014 14:37
  (Důkazy, že Simon Mág byl použit coby biblický „Ježíš Kristus“) 1) téma: "vědro a svíčka, hlásání ze střech" Srovnej výrok gnostika v Hippolytových „Naasejcích“ str. 63, odst. 7,28: "Toto (tj. to dobré) nestojí...

Doklady, že Hippolytovi „Sethiáni“ jsou rovněž Hippolytem uměle sestaveni na základě Simonových myšlenek

26.04.2014 14:36
    Hippolytus při popisu myšlenek Sethiánů hned od 2. odst. popisu jejich „učení“ (!) začíná znovu používat frázi "on říká": "Podstatou těchto principů, říká, jsou světlo a tma, uprostřed mezi nimi je nesmíšené...

Důkazy, že Hippolytův „Basilides“ je také sestaven z výroků Simona Mága

26.04.2014 14:34
    Společná témata a fráze: a / stejná literární fráze „Basilides“ 22,1: „V tomto semeni bylo již uloženo vše, co se může jmenovat, nebo když se to nenalezne, také přejít..“ srovnej se Simon Mág, Megale apofasis...

Doklady, že také Hippolytovi „Peraté“ jsou vytvořeni na základě Simonova textu

26.04.2014 14:33
  Doklady, že také Hippolytovi „Peraté“ jsou vytvořeni na základě Simonova textu MA: Hipollytus pokračuje i zde ve frázi "on říká". V prvních několika odstavcích (12,1 - 12,4) sice popisuje peratické učení s frází...

Hippolyt používá totožné verše z Homéra

26.04.2014 14:32
  Hippolyt používá totožné verše z Homéra, doprovázené frází „říká“, a zařazuje je do textu různých "heretických" sekt. Srovnej: Hippolytovi „Naasejci“ str. 66, odst. 8,3: "A toto, říká, nezůstalo neznámé také...

Hippolyt používá doslovně stejné citáty ze Simona

26.04.2014 14:31
  Hippolyt používá doslovně stejné citáty ze Simona, pomocí kterých vytváří „učení“ různých, jím samým vytvořených „gnostických sekt“. Stejná fráze o čistci, evidentně citovaná od jednoho gnostického autora („říká“), se...

Srovnání výroků „otce gnoze“ Simona Mága s výroky „Ježíše Krista“ v Bibli

26.04.2014 14:30
  (podle Hippolytova „Vymítání všeho kacířstva“, přeloženého poprvé do češtiny v nakladatelství Bibliotheca gnostica Praha 1997 z latinské verze vydání: Dunckler et Schneidevin, S. Hippolyti Refutationis omnium...

Doklady, že gnostik citovaný v "Naasejském traktátu" je Simon Mág

26.04.2014 14:30
  Doklady, že gnostik citovaný v "Naasejském traktátu" je Simon Mág – zamlčený však a jmenovaný Hippolytem výslovně pouze jako autor textu Megale apofasis (MA)   Společná témata a fráze: a/ téma: zdroj všeho na...

Vznik židokřesťanství

26.04.2014 00:42
  Materialistické učení židovské, které za základ světa považuje konkrétní hmotu (“svatý pomazaný kámen” otce všech Židů Jákoba - Izraele či kabalistický “jod” - černý bod hmoty coby základní “já” - "jodas", "judas",...
Záznamy: 11 - 20 ze 32
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>