Robert Neva

Ákáša a Ákášická kronika v indické filozofii

12.09.2016 15:43
  Přednáška předního českého myslitele Roberta Nevy z cyklu Mystéria Starověku.   Vstupné: 50,- Kč  Začátek: 27.9.2016 od 20 hodin Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty) > Klub U Boudů Přednáška předního českého myslitele Roberta Nevy z cyklu Mystéria Starověku. Díl zvaný Něha a láska míru, aneb výsledek zkušenosti s menhirem postaveným v Kralicích na Hané.   Vstupné: 50,- Kč  Začátek: 24.5.2016 od 20 hodin Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty) > Klub U...

Místo pro meditaci a modlitbu - Dubňany u Hodonína

28.06.2016 21:12
Podařilo se nám vztyčit 22.6. pro ochranu naši země dva menhiry u Hodonína, vyšší měří kolem šestimetrů nad zemí. Spirála je Jákobův žebřík, zasvěcení cesty do nebes a nazpět k matce zemi a hospodaření. Harmonické spojení nebe a země, ducha a hmoty, věčnosti a života v pomíjivém bytí světa. Bylo to stavěno kvůli tomu, že přejímáme úlohu zasvěcení po odchodu hlavy Evropy, Británie z EU, jelikož jsme zasvěcenou zemí, srdcem (nešama, átma) Evropy, jejíž nohy (Donbas) jsou spálené a hlava (Británie) svéhlavá, ať v dobrém, smíšeném,či špatném...

Menhiry a budoucnost

26.06.2016 07:24
  Británie byla a je jednou z osudových velmocí světa, jejíž pramatkou je severní Maroko a Bavorsko. V severní Africe se utvářela civilizace zvoncových pohárů, která navázala na neolitické stavitele megalitů, rozvinula umění stavby a zasvěcování menhirů (masséba, stambhy), až k zázraku Stonehenge. Tím vznikla přechodová společnost věku býka až berana, kult Slunce, dvojice božstva Mužského a ženského pólu, Jahve - Anat, Šiva-Déví, pólu věčnosti Ducha a pólu pomíjivosti přírody a plození v generacích hmoty a astrální paměti rodů. V přechodu...

Víra a poznání

20.02.2016 23:28
Po zkušenostech neblahých, chápe se víra jako slepá cesta poznání, fantazie ducha a duše, slabodušské spoléhání se na autoritu otcovskou, nedozrálost dle freudismu. Je tu ono tajemství, kterému svět nerozumí. My, zde, bychom pro zázraky dějinné měli být oddaně věřícími lidmi, zatímco Izrael, který by měl jako celek důvod víru a Boha z hlibi nenávidět, se houpe v modlitbách jeruzalémských u zdí nářků. Védy neznají ještě pojem víry, ale důvěry v oběť (šráddhá), která byla nezávislou na vědění (vidjá), poznání (džňána), átmana, absolutního...

Domácí menhiry

06.01.2016 05:40
  Protože každý člověk nemá zahradu nebo dvorek, terasu či střechu plochou domu svého, je možné umístit na proměnu domácího aurického smogu, do interiéru nekterou ze 108 variant menhiru - lingamu, dle starověkých spisů indických bráhmanů, nebo utvořit sestavu z vybraných druhů devíti drahých kamenů (křišťálu, lapisu lazuli, karneolu, růženínu, nefritu, jaspisu, granátů, ametystu a růženínu), tak, aby se prostředí zasažené aurickým smogem nenávisti od sousedů, předků nebo z předchozích kultur, na jejichž místě, pohřebišti, svatyni, byl dům...

Spirála jako achymistický transformátor osudu

05.01.2016 05:23
Megality, oživené a založené se základy obsahujícími úhelné prostředky, zvyšující jejich účinnost či spirálové sady, nejsou jediným řešením, Každý člověk nevlastní požehnání nebo zátěž zahrady a polností, lesů a luk. Pro interiér nebo osobní rozvoj bezdomoví, jsou určeny tyto metodiky. Spirály z určitého kovu nebo slitiny, kamenů či obrazců, vložené pod postel určenou k meditaci, léčebným procedůrám či odpočinku. Spirály v mandale z drahých kamenů jako brány sefirót či tattev, brány andělů, moderně řečeno, vstupy k nadvědomí, do nichž se...

Zahrada vůní a ochranného menhiru

01.01.2016 09:59
  Starověcí učenci, žijící v dobách nepředstavitelné kulturní a náboženské různorodosti, chválili zahradu z jiného úhlu pohledu,než činí současný člověk. Zahrada byla vnějším ohrazením okrsku, mandaly chfámu, domu a paláce. Na zahradě byly zastoupeny čtyři aspekty živlů, země - to co je k jídlu jako potravina nebo užitné do mastí, čajů, olejů a lektvarů léčebných. Vody, esence, vůně, barvy a kompozice, zákoutí pro hry a erotické vášně, či-li pro slasti života, ohně, světla, božiště, ochranná místa, menhiry, tvarové zářiče, pro vyladění...

Tajemství vody

18.12.2015 20:12
  Voda a oheň jsou dva elementy, které hrají rozhodující roli při mnohých obřadech slunovratů, chanuk, vánoc a dalších slavností zimního slunovratu a nového roku v kulturách,které tento čas slaví jako počátek nového roku, obnovy přírody a opětovného prodlužování dne, Mitry, nad nocí, Varunou, Véd. Voda je elementem, který se brzy stane velmi vzácným a ceněným u miliónů lidských bytostí celého světa. Voda není dle starých alchymistů znečištěna jen chemicky, bakteriologicky a radiačně, ale též informací všech bytostí, jejichž krví již...

Šabda-brahman, zvučné, znělé za-absolutno praprostoru ákáši

06.12.2015 12:25
  V čase vánoc zní mše, sbory pějí a rozeznívají kostely a chrámy, jako největší hudební nástroje světa širého, lid obrací se k Bohu, Ježíši Kristu, slaví chanuky, indické svátky světla, tu a tam se zapalují ohně k dávnýcm tradicím keltů a slovanů, či kdo ví čemu ještě všemu. Světlo věčnosti a zvuk je tu spojen do jednoho nástroje zbožnosti, kulturního zážitku nebo světla. A tak je tu vhodné si připomenout ony časy, kdy zpěv a barva byla dokonce lékařským předpisem pro hojivý lék duše.   Šabda-brahman, zvučné, znělé...

Zlatého řezu vůně nesmírná

01.12.2015 23:02
  Alkythides, sochař a tvůrce mozaik nádherných, přebýval v dílně své, ve městě Alexandria, v zemi Baktrijské, na sever ležícího pod horami Paropanisades, na okraji území, jež barbaři severní skythské, a kmeny Indické obklopují. Obdržel od krále Euthymidea úkol, aby vyskládal dílo v němž by se pěticípé hvězdy opakovaly a střídaly s podobami řeckých bohů a nymf, neboť dle Pythágora jsou vznešené poměry tohoto útvaru tajemného, neuchopitelné čísly pomocí nauky velikého učence řecké vědy tajné, umění a hudby sfér znalého. Jak vítr, divoký...

Světlo, jenž protiklady rozpouští jak paprsky sluneční sníh jarní na úbočích hor Urartských.

25.11.2015 21:17
  Mithradašt, sluneční mág říše Médské, seděl na úbočí hory Dáiva-vaštu a pozoroval krajinu, vykreslenou nádechy nebarvy odstínu sivošedomodři, prodchnutou ranními mlhami a vylaďenou do jakési velejemnosti, hodné nejlepšího mistra malířského. Po ránu, vyjma den náležející samotnému Mithrovi, se každého dne posvátného týdne, vyjma dne pátého, zasvěceného Mithrovi, vznešený Mithradašt soustřeďoval do paprsků Slunce, o očima obrácenýma v sloup. Ano, oči měl zavřené, dech zadržený ve středu prsou, břicho opásané nádherným pásem s vbíjenými...

Světlo Egypta

22.12.2013 14:45
  Král Zosréé kráčí se svým průvodcem k chrámu Phtha! Ustupte z cesty!Cestou mezi alejí datlovníků kráčel v bílé suknici snědý vyvolavač. Mocny faraón nese oběť býku Apisovi, vtělenému božstvu, neomylnému prorokovi na němž závisí chystané tažení na Sinaj. Průvod velmožů v tesnych suknicích a s tiárami na hlavách, kneží se svitkami svatych formulí, pevci s hráči na lyry a flétny, otroci sloužící královskému domu. Chrámovy služebníci nesoucí na mísách kadidla, potraviny a vzácné vykurovadla, oddíl faraónova vojska ochranujicí sochy odlité...
Záznamy: 1 - 12 ze 12