Ve jménu kříže

Důsledky a hodnocení křížových výprav

13.09.2014 12:38
  Hodnocení křížových výprav do Svaté země jsou velmi rozporuplná. Starší historiografie zdůrazňuje jejich přínos pro vzájemnou kulturní výměnu mezi západní křesťanskou civilizací a arabským světem. Soudobé historické...

Tažení proti kalichu

21.06.2014 12:33
  Husitské války byly boje mezi husity a jejich protivníky vedenými králem Zikmundem Lucemburským i mezi husitskými frakcemi navzájem, které probíhaly na českém území v letech 1419 až 1434. Do českých zemí mimo jiné...

Alexandrijská křížová výprava

15.06.2014 13:23
Alexandrijská křížová výprava byla námořní kampaň proti Egyptu vypravená v roce 1365 kyperským králem Petrem I.  Petr I. strávil tři roky cestováním Evropou a shromažďováním vojska a finančních prostředků pro křížovou...

Tažení krále Amauryho do Egypta

08.06.2014 13:27
Poté, co roku 1099 křižáci dobyli Jeruzalém a založili Jeruzalémské království, egyptští Fátimovci začali podnikat na křižácké državy pravidelné nájezdy. Křižáci reagovali výstavbou mnoha pevností na jižních hranicích s...

Švédské křížové výpravy

01.06.2014 13:18
Švédské křížové výpravy byly tři vojenské expedice Švédů do Finska v průběhu 12. a 13. století. Na konci těchto výprav stála trvalá švédská kolonizace a christianizace Finska.   První švédská křížová výprava První...

Výpravy proti Osmanům v pozdním středověku

24.05.2014 12:29
  Poté, kdy Osmané pronikli na Balkán, začalo si křesťanstvo uvědomovat hrozbu Osmanské říše, a proto začali plánovat a projektovat výpravy na záchranu křesťanství – ať už skomírající Byzance a kulturního střediska...

Venedská křížová výprava

04.05.2014 12:59
  Ke křížové výpravě do Svaté země se přihlásilo množství jihoněmeckých feudálů. Avšak velmoži ze severoněmeckých oblastí nebyli tak nadšení. Stáli před volbou, zda se přidají ke Konrádově výpravě na východ, či k...

Lidová křížová výprava či také selská křížová výprava

03.05.2014 12:46
  Lidová křížová výprava (či také selská křížová výprava) je souhrnné označení pro několik neúspěšných tažení evropské chudiny kolem roku 1096, organizovaných a vedených lidovými kazateli a zchudlými rytíři s cílem...

Dětské křížové výpravy

26.04.2014 13:05
Dětské křížové výpravy údajně proběhly roku 1212 a dělily se na německý a francouzský proud. Cílem dětí bylo dojít do Jeruzaléma a osvobodit křesťansky důležitá místa od nadvlády muslimů. Kde nepomohly meče křižáckých...

Devátá křížová výprava

13.04.2014 12:13
  Po neúspěchu osmé křížové výpravy se Angličané rozhodli vydat do Sýrie ohrožované mamlúckým sultánem Bajbarsem. Eduard s anglickou armádou přezimoval na Sicílii a v květnu 1271 se vylodil v Akkonu. Eduardovy síly byly...
Záznamy: 1 - 10 ze 19
1 | 2 >>