Letecký snímek z roku 1938

Tunguska

Historie výzkumu Tuguzské události

25.09.2016 13:35
  Je až s podivem, že jev natolik působivý způsobil jen malý zájem vědeckého světa o prozkoumání jeho příčin. Lze to přičítat velké vzdálenosti a nesnadné dostupnosti místa události z Moskvy, chaosu v tehdejším carském...

Studium růstu stromů

24.09.2016 00:22
  Až do Tunguské události jsou letokruhy této jedle pravidelně rozložené ve všech směrech, vytváří téměř kruhový vzor. Po tunguské katastrofě pozorujeme urychlený růst a asymetrii s větším odstupem letokruhů v jejím...

Nikola Tesla a tunguzský experiment?

04.09.2016 11:08
  V 7.17 ráno 30 července 1908 zničila obrovská exploze více než 40,000 stromů v oblasti Tunguzska v centrální Sibiři a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja...

Tunguzský kráter vypátrán ?

27.08.2016 23:10
    Téměř po 100 letech hledání italští vědci pravděpodobně našli kráter, který vznikl v roce 1908 po dopadu meteoritu do Tunguzské oblasti. Sibiřské jezero Čeko mohl vyhloubit jeden z fragmentů explodovaného...

Popis Tunguzské události

26.06.2016 13:15
Obyvatele centrální Sibiře u řeky Podkamenaja Tunguska ozářilo silné světlo, do něhož se ani nedalo podívat. Pak se ozvala série výbuchů a vysoký sloup prachu a dýmu z požáru se zvedl k nebi.   K mohutnému výbuchu...

Alternativní hypotézy o původu tunguzské události

31.10.2015 18:38
  Během času byla publikována řada alternativních nebo spekulativních hypotéz o původu tunguské události. Jednou z uvěřitelnějších hypotéz je výbuch velkého množství, asi 10 milionů tun, náhle uniklého zemního plynu....

Hypotéza s dopadem kosmického tělesa u Tunguzsky

05.09.2015 20:36
  Poměrně věrohodně vyznívala hypotéza o kometárním původu tělesa, protože vysvětluje skutečnost, že neexistují průkazné nálezy zbytků hmoty meteoritu. Novější výzkumy však vedly k domněnce, že tělesem byla planetka. V...

Mezinárodní konference Tunguska 1996

01.09.2012 00:34
  UNIVERSITY OF BOLOGNA Department of Physics and Commission for International Relations     INTERNATIONAL WORKSHOP TUNGUSKA96 July 14-17, 1996 Aula Prodi, Piazza San Giovanni in Monte, 2 Bologna...
Záznamy: 1 - 8 ze 8