Aztékové

Aztécká kultura

06.07.2014 08:10
Aztékové byli národem předkolumbovského Mexika, který v roce 1325 založil svoje město Tenochtitlán na malém bažinatém ostrově na jezeře Texcoco. Vrcholného rozkvětu Aztécká říše dosáhla v 15. století, kdy si dokázala podmanit všechny své okolní kmenové státy. Střediskem Aztécké říše bylo město...

Kalendář Aztéků

14.09.2013 09:13
Aztékové měli podobně jako Mayové rovněž kalendář dvojího druhu, jeden 260denní zvaný Tonalpohualli (počet dní), resp. Tonalamatl (kniha dní) a dále 365denní zvaný xiuhpohualli (vzácný počet). Kalendář xiuhpohualli měl osmnáct měsíců po dvaceti dnech a pět dnů na závěr roku, zvaných nemontemi...

Seznam aztéckých panovníků

18.08.2012 09:10
Titul aztéckeho panovníka byl Huey tlatoani, v doslovném překladu "nejvyšší mluvčí", obvyklý titul mezoamerických vládců. Evropané, kteří s nim přišli do styku, jej obvykle titulovali jako krále, v historické literatuře se často, vzhledem k významu říše Aztéků, objevuje i císař. Vládcové byli...

Aztécká říše

24.06.2012 09:09
Aztécká říše vznikla z konfederace městských států Tenochtitlánu, Texcoca a Tlacopánu, jež byla vytvořena roku 1428 po vítězné válce proti městskému státu Azcapotzalco, po níž Tenočkové získali rozhodující vojenský a politický vliv. Následně se Tenochtitlán stal hlavním městem konfederace. Panovník...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Aztécký kalendář