Keltové

Významná česká oppida

09.11.2016 23:19
  Nejznámějším keltským oppidem je oppidum Stradonice nedaleko Berouna, na pravém břehu Berounky, zabírá asi 82 ha a leží v nadmořské výšce 380 m. Nejvýznamnější je po archeologické stránce – nálezy odtud jsou...

Keltská oppida

06.11.2016 05:17
  Termín oppidum je převzatý od Římanů, kteří takto nazývali opevněná místa, zpravidla v těžko dostupných polohách. Tento termín není svázaný jen s opevněními Keltů, ale i jiných starověkých národů. Podle...

Keltové na českém území

05.11.2016 22:16
  Keltové jsou nejstarším historicky doloženým národem na českém území. Západní a jižní Čechy byly součástí keltské pravlasti, jejímž těžištěm byla oblast severních Alp a horního Dunaje. Z časně keltské doby (6. − 5....

Kde je Boiohaemum?

10.09.2016 15:40
  Kde leželo Boiaimon/Bouíaimon/Boiosedos (Boiohaemum)?   Zda byli Bójové jedním z keltských kmenů nebo jestli (nadřazené) označení Bójové patří nekolika konkrétním kmenům - podobně jako jméno keltských Belgů...

Keltská subkultura Česká

28.04.2014 23:24
     Keltové žijící na našem území a v části Rakouska a Německa mají z jistého pohledu zláštní postavení. Jde hlavně o to, že před nimi zde byly jen sporé známky působení jakýchkoliv závažnějších civilizačních...

Keltská subkultura Irská a Britská

28.04.2014 23:23
Irská a Britská skoro subkultura je subkulturou s našeho pohledu asi nejkeltštější. Je tomu tak z jednoduchého důvodu. O této subkultuře máme totiž asi nejvíce informací a zachovalo se nám po ni mnoho památek. Zachovaly se...

Keltská subkultura Galská

28.04.2014 23:23
 Galská subkultura je v jistém smyslu zvláštní, jelikož byla značně ovlivněna Římany. Co se ovlivňování týče, tak nejvíce informací máme z první ruky, od G. J. Caesara (netradiční podání Caesarova jména, že?), autora...

Keltská jména

28.04.2014 23:22
 Lidé jsou zvyklí jména překládat, protože vědí, že Jiří je George, Jan je John, naproti tomu Gunther je česky Vintíř…Tak jak je to s těmi keltskými? Jak praví klasické úsloví, všechno je jinak. Daniel a Jan jsou...

Keltské náboženství

28.04.2014 23:21
Keltské náboženství je, jako všechno keltské, zvláštní. Dost špatně se definuje, samozřejmě není jednotné a je prostě nestandartní. Pokud vezmeme za klasické náboženství jejich doby náboženství římské, tak narazíme na...

Keltské umění

28.04.2014 23:21
Umění obecně Já osobně považuji umění za jeden z důležitějších projevů svébytnosti jednoho národa, či jedné kultury. Proto je tato kapitola podrobněji dělena. Ne, že by to přispívalo právě k přehlednosti, ale on už se v tom...
Záznamy: 1 - 10 ze 20
1 | 2 >>