Keltové

Válečnictví Keltů

28.04.2014 23:20
Keltové válčili poměrně často a povětšinou s Římany, neboli s národem který si to všechno poctivě zapisoval. Z toho vyplývá, že informací o Keltech jako válečnících máme dost a můžeme tedy rozdávat. Tak nejdříve ke strategii...

Ekonomika a obživa Keltů

28.04.2014 23:19
  Ekonomika S keltskou ekonomikou v první řadě souvisí způsob obživy, neboli v podstatě primární sféra hospodářství - zemědělství. To však samozřejmě není všechno, i když se tím zabývá většina lidí. U Keltů totiž...

Keltská společnost

28.04.2014 23:18
Keltská společnost fungovala v podstatě jako společnost feudální, ovšem s tím rozdílem, že přibližně o tisíc let dříve. Není to však zcela přesné, jelikož můžeme sledovat v obou systémech vzájemné diferencializace. Tak...

Bretaň a Praha za Keltů

13.08.2011 15:38
  Všelijaké kontakty snoubí Čechy s Bretoňci, kteří žijí v počtu 3,5 milionu na překrásném poloostrově na nejzápadnějším výběžku Francie... Výtvarník Reon Argondian za časů totality v Bretani vytvořil magickou jeskyni s...

Keltské svátky

30.04.2011 12:35
Po Keltech nám zůstala ještě jedna nehmotná památka, která se kupodivu zachovala v téměř nezměněné formě až dodnes: některé naše svátky. Kromě obou slunovratů a rovnodenností měli Keltové čtyři důležité svátky, které se ve...

Keltové na území dnešní České republiky

24.04.2011 12:34
Západní a jižní Čechy byly součástí keltské pravlasti, jejímž těžištěm byla oblast severních Alp a horního Dunaje. Západní polovinu Čech a také Bavorsko obývaly v 6. a 5. století př. n. l. pravděpodobně kmeny, které později...

Původ Keltů

16.04.2011 12:33
Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. l. (není tudíž pravdou, že postavili Stonehenge/Stonehenge se začal stavět v roce 1900 př. n. l.) a vznikli patrně splynutím několika...

Staré pověsti keltské?

20.11.2010 15:37
  Mnoha lidem budou asi následující řádky připadat jako rouhání nebo přinejmenším jako fantastické výmysly, zcela zásadně odporující tomu, co víme o naší vzdálené minulosti. Naše stovky let trvající a nezpochybňovaná...

Kelti a Etruskové

22.11.2008 15:39
  Etruskové, tajuplný národ, obývající okolo poloviny posledního tisíciletí před naším letopočtem pobřeží Itálie naproti ostrovu Korsika, jsou dobře známí Středoevropanům svými bohatými hrobkami a dosud ne zcela...

Keltský kult mrtvých

15.04.2007 12:30
Vycházejíce z víry v nesmrtelnost duše, dívali se Keltové na své mrtvé jako na živé, kteří jen odešli ze světa lidí. Podle písemných a archeologických pramenů zaujímali zesnulí v jejich představách široký prostor. Pokud lidé...
Záznamy: 11 - 20 ze 20
<< 1 | 2