<div style="-webkit-overflow-scrolling: touch; overflow-y: scroll;"><iframe style="overflow: hidden; width: 600px; height: 400px;" allow="geolocation *; camera *;" frameborder="0" src="https://www.mapotic.com/mystikacz/embed"></iframe></div>

Mystická místa

Indické posvátné řeky získaly stejná práva jako lidé

07.05.2020 11:44
Indický soud přiznal posvátným řekám Ganga a Jamuna stejná práva, jaká mají lidé. Pokud bude někdo tyto řeky znečišťovat či jinak poškozovat, bude moci být souzen tak, jako kdyby způsobil újmu člověku. V březnu 2017 získala...

Seznam děl Jana Blažeje Santiniho-Aichela

13.04.2019 21:51
  Níže jsou vypsány stavby považované předním znalcem Santiniho díla, profesorem, historikem umění Mojmírem Horynou za autorsky nesporná. Deštné v Orlických horách, Kostel svaté Máří Magdaleny, 1723,...

Rondely - pravěké stavby

25.05.2016 11:26
  Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do Británie. Rondely jsou kruhové...

Jak stará je sfinga?

20.12.2015 21:51
Sfinga s velkým S, míněno velká Sfinga v Gíze. Její hlava nese nejspíše portrét faraona Rachefa; přesto jsou náznaky, že podle stop po deštích by mohla být mnohem starší. Myslím, že by mohla být stará dokonce statisíce...

Peklo - historické pozadí a Biblický rozbor

16.08.2015 21:19
S konceptem příbytku mrtvých, přestože má několik forem, se setkáváme ve folkloru a mytologii mnoha zemí a kultur v historii lidstva, jako např. v sumerské, akkadské, babylonské, egyptské a řecké. V minulosti měli lidé...

Génius loci a související pojmy

04.04.2015 22:18
Svitek, kniha, palimpsest Jsou média zaznamenávající významy a protože významy popisujeme jednak přímo, jednak metaforicky, tak všechna tři slova představují metaforické bohatství: např. nebesa byla svinuta, kniha přírody...

Paměť krajiny

08.02.2015 22:17
Vztah mezi krajinou a kulturou Když v roce 1995 vydal americký autor Simon Shama obsáhlou knihu „Krajina a paměť“, nikdo netušil, jak velký zájem o tuto tématiku bude panovat i v dalším desetiletí. Základním...

Narativní hodnota krajiny – krajina jako vykladač příběhů

16.11.2014 22:19
Dalajlama na Foru 2000 říká: Země sama je nositelkou příběhů a pocitů. Julius Zeyer: Julius Zeyer a Jaroslav Vrchlický byli dva básníci, kteří otevřeli tehdejší úzký český svět motivům z evropské ciziny a...

I v Praze jsou mystická místa s nevysvětlitelnými energiemi

21.04.2012 12:56
V Praze se nacházejí tajemné objekty, které jsou obestřeny mnoha záhadami. Jedno z takových míst je přímo na Vyšehradě. Jde o takzvaný Čertův sloup. Už staletí není jasné, jak se tam vůbec dostal a jakou sílu mají energie,...

Nejtajemnější místa v Čechách a na Moravě

19.04.2008 12:57
České země neoplývají tajemnými stavbami a místy, jakými jsou například anglický Stonehenge či pověstné sochy na Velikonočních ostrovech. Přesto lze v Čechách a na Moravě najít řadu míst, která mají svá tajemství,...
Záznamy: 1 - 10 ze 10