Alchymie

Alchymie a Rudolf II.

05.12.2019 16:43
  Rudolf II. se s alchymií seznámil již za svého osmiletého pobytu ve Španělsku. Učil se od španělských alchymistů, kteří ho zasvětili do „tajného egyptského umění“, a ve svých studiích pokračoval i po návratu do Vídně....

Jeroným Alessandro Scotta ve službách Rudolfa II.

17.09.2017 16:48
  V roce 1590 do Prahy přijel Jeroným Alessandro Scotta. Kromě alchymie se zabýval také astrologií a je známo, že Rudolfovi předpověděl, kdo zasedne na polský trůn. S císařem Rudolfem se společně zabývali více...

Edward Kelley u Rudolfa II.

25.02.2017 16:46
  Na Tadeáše Hájka z Hájku se obrátili John Dee a Edward Kelley. V létě roku 1584 se poprvé představili na pražském císařském dvoře. V Hájkově domě vykonal Dee zdařilou transmutaci rtuti v čisté zlato a následně byl...

Tadeáš Hájek z Hájku na dvoře Rudolfa II.

13.11.2016 16:44
  První vážnější učení z alchymie obdržel Rudolf II. od svých lékařů: Tadeáše Hájka z Hájku a později od Michaela Maiera a Martina Rulanda. Tadeáš Hájek z Hájku byl nejen lékařem Rudolfa II., ale především poradcem ve...

Alchymie v době Rudolfa II.

20.08.2016 16:42
  „Jeden z panovníků, jenž poskytl největší ochranu alchymii a učencům, kteří se jí věnovali, byl Rudolf II. z Německa. Vlády se ujal v r. 1576. Byl vychován ve Španělsku na dvoře Filipa II. a v tomto státě získal...

Spor mezi vědou a alchymií

25.05.2013 13:13
Nedorozumění plyne z konfrontace s moderní vědou, která podrobuje svým kritériím i zkoumání alchymie. Vědecky sporná je měřitelnost a opakovatelnost alchymistických experimentů. Alchymie dává přednost před fakty filosofickým...

Základy alchymistického učení

19.08.2012 13:37
Alchymie vycházela z víceméně pevně zakotvených představ a pouček. Za pilíře této nauky můžeme uvažovat tyto:   1.        Představa 7 existujících kovů - Alchymisté si představovali,...

Historie evropské alchymie

10.03.2012 13:09
Tradice alchymie se opírá o archaické vědění, jehož původ se klade před potopu světa, a které bylo údajně bohatší než aktuální poznání. Jeho zbytky lze vypátrat v hermetické filosofii. Další zdroje lze najít v egyptské...

Hlavní témata alchymie

12.02.2012 13:10
Kámen mudrců (lat. Lapis philosophorum) – Alchymisté měli představu, že vhodným nasměrováním energie uspíší přirozený proces zrání kovů. Kámen mudrců je druhem fermentu, který uspíší zrání a dokáže proměnit (transmutovat)...

Čínská alchymie

27.08.2011 13:18
  V čínské prehistorii existovala bratrstva kovářů, kteří považovali tavení v peci za rituál, který zajišťoval nesmrtelnost. Jejich činnost navazovala na magické tradice šamanů. Byli účastni zakládání sídel a...

Indická alchymie

10.04.2011 13:17
  Mircea Eliade poukázal na spojení mezi tantrickou hathajógou a alchymií. Psychosomatické působení jogínovy meditace mělo mít stejné důsledky jako alchymistova práce se substancemi. Transmutace smrtelného těla mělo být...

Arabská alchymie

12.02.2011 13:16
Arabská alchymie byla určena především íránským vlivem. Tam se také v prvních staletích našeho letopočtu uchovaly vedle řecké a křesťanské nestoriánské tradice také tradice zarathuštrovské a manichejské. Kombinace těchto...

Prima Aurea a další cykly

22.03.2009 13:03
.... kruh vesmíru připomíná prsten a démantem v tom prstenu jsme my. Omar Chajjám   Prima Aurea je jedním z mnoha názvů bájné civilizace Zlatého věku nebo také Věku nevinnosti či Krtájuga starých Indů. Pokusíme se...

Hledání kořenů alchymie

22.03.2009 13:02
Existovaly staré civilizace, pokročilejší než je civilizace naše a od nich pochází alchymie. Alchymie, nebo helénskými učenci používaný pořečtěný termín "hermetická věda", představovala technickou a technologickou aplikaci...

Stopy alchymie v čase

11.05.2008 13:04
Možná přicházíme odjinud a snažíme se tam vrátit pomocí našich přístrojů. Lorenz Eisley   Převažující neúspěchy středověkých alchymistů při výrobě zlata transmutací vedly většinu lidí k názoru na alchymii jako vysoce...
Záznamy: 1 - 15 ze 15