Alchymie

Spor mezi vědou a alchymií

25.05.2013 13:13
Nedorozumění plyne z konfrontace s moderní vědou, která podrobuje svým kritériím i zkoumání alchymie. Vědecky sporná je měřitelnost a opakovatelnost alchymistických experimentů. Alchymie dává přednost před fakty filosofickým...

Základy alchymistického učení

19.08.2012 13:37
Alchymie vycházela z víceméně pevně zakotvených představ a pouček. Za pilíře této nauky můžeme uvažovat tyto:   1.        Představa 7 existujících kovů - Alchymisté si představovali,...

Historie evropské alchymie

10.03.2012 13:09
Tradice alchymie se opírá o archaické vědění, jehož původ se klade před potopu světa, a které bylo údajně bohatší než aktuální poznání. Jeho zbytky lze vypátrat v hermetické filosofii. Další zdroje lze najít v egyptské...

Hlavní témata alchymie

12.02.2012 13:10
Kámen mudrců (lat. Lapis philosophorum) – Alchymisté měli představu, že vhodným nasměrováním energie uspíší přirozený proces zrání kovů. Kámen mudrců je druhem fermentu, který uspíší zrání a dokáže proměnit (transmutovat)...

Čínská alchymie

27.08.2011 13:18
  V čínské prehistorii existovala bratrstva kovářů, kteří považovali tavení v peci za rituál, který zajišťoval nesmrtelnost. Jejich činnost navazovala na magické tradice šamanů. Byli účastni zakládání sídel a...

Indická alchymie

10.04.2011 13:17
  Mircea Eliade poukázal na spojení mezi tantrickou hathajógou a alchymií. Psychosomatické působení jogínovy meditace mělo mít stejné důsledky jako alchymistova práce se substancemi. Transmutace smrtelného těla mělo být...

Arabská alchymie

12.02.2011 13:16
Arabská alchymie byla určena především íránským vlivem. Tam se také v prvních staletích našeho letopočtu uchovaly vedle řecké a křesťanské nestoriánské tradice také tradice zarathuštrovské a manichejské. Kombinace těchto...

Prima Aurea a další cykly

22.03.2009 13:03
.... kruh vesmíru připomíná prsten a démantem v tom prstenu jsme my. Omar Chajjám   Prima Aurea je jedním z mnoha názvů bájné civilizace Zlatého věku nebo také Věku nevinnosti či Krtájuga starých Indů. Pokusíme se...

Hledání kořenů alchymie

22.03.2009 13:02
Existovaly staré civilizace, pokročilejší než je civilizace naše a od nich pochází alchymie. Alchymie, nebo helénskými učenci používaný pořečtěný termín "hermetická věda", představovala technickou a technologickou aplikaci...

Stopy alchymie v čase

11.05.2008 13:04
Možná přicházíme odjinud a snažíme se tam vrátit pomocí našich přístrojů. Lorenz Eisley   Převažující neúspěchy středověkých alchymistů při výrobě zlata transmutací vedly většinu lidí k názoru na alchymii jako vysoce...
Záznamy: 1 - 10 ze 10