Hermetismus

Hermetismus v Čechách v době 2.sv války

03.03.2018 06:37
  Druhá světová válka se nesmazatelně podepsala i v řadách českých okultistů. Esoterické spolky a společnosti byly jako „Říši nebezpečné“ zrušeny hned po okupaci v březnu 1939. I zednářů se Mnichov a jeho důsledky...

Hermetismus v Čechách za první republiky - II.

18.02.2018 03:19
  František Bardon (1. 12. 1909 - 10. 6. 1958), žák Wilhelma Quintschera (Rah-Omir, Chacum Kabbalit a jiné pseudonymy), všestranný hermetik, jasnovidec, grafolog, fabulátor a varietní umělec vystupující pod uměleckou...

Hermetismus v Čechách za první republiky - I.

17.02.2018 19:42
  PhDr. JAN KEFER (31. 1.1906 - 3. 12. 1941), svérázný, neúnavný a obětavý činitel společnosti českých hermetiků Universalia, která byla organizačním vrcholem vývoje českého hermetismu (r. 1927 se z hrstky zájemců o...

Hermetismus v Čechách začátkem 20. století

17.02.2018 05:12
  Na samém počátku XX. století se v České kotlině (tzv. českém magickém kotlíku, jak se dnes mezi našimi hermetiky říká) a krajích přilehlých, zrodilo hned několik, pro budoucnost národa významných osobností-hermetiků,...

Hermetické spolky a osobnosti v Čechách koncem 19. století

10.02.2018 05:33
  Janeček, užívající pseudonym Emil Wiesner, byl známý český spiritista, propagátor učení švédského mystika Emanuela Swedenborga (29. 1. 1688 – 29. 3. 1772) a zároveň neúnavný šiřitel „pravd“ o posmrtné říši. Tomu také...

Theosofická lóže v Čechách koncem 19. století

04.02.2018 12:25
  Roku 1891 založil baron Leonhardi (lóžovým jménem Zanoni) Theosofickou lóži v Praze, ve které se angažoval i významný okultista Gustav Meyer - Meyrink (19. 1. 1868 - 4. 12. 1932), který byl v té době, stejně tak jako...

Hermetismus v Čechách koncem 19. století

04.02.2018 08:22
  Konec XIX. století, doba označovaná jako „fin de siécle”, nebyla jen koncem století, ale také koncem tradičních spirituálních hodnot. Hluboko zakořeněná křesťanská tradice Evropy se hroutila pod náporem narůstajícího...

Literatura hermetismu v Čechách koncem 19. století

12.03.2016 06:07
  Roku 1897 zde začíná vycházet Sborník pro filosofii, mystiku a okkultismus (1897 - 1910). Vše se děje za finanční podpory Hynka Tichého v redakci Emanuela Haunera užívajícího lóžové jméno Amis (24. 12. 1875 - 14. 6....

CH XVI Asklépiovy definice pro krále Ammóna

26.07.2015 14:27
    (1) Posílám ti, můj králi, důležité pojednání, které je jakoby souhrnem a připomínkou všech ostatních. Není psáno v souladu s míněním většiny lidí, nýbrž je naopak v mnoha ohledech vyvrací. Tobě...

CH XIII Tajná řeč Herma Trismegista na hoře k synu Tatovi: O znovuzrození a slibu mlčení

26.07.2015 13:56
(1)       Když jsi v Obecných řečech vykládal o božství, otče, vyjádřil ses hádankovitě a ne zcela zřetelně. Nepodal jsi mi zjevení, neboť jsi prohlásil, že nikdo nemůže být spasen před...
Záznamy: 1 - 10 ze 18
1 | 2 >>