Spolky a organizace

Bilderberg

05.06.2016 11:15
  Bilderberg (též Konference Bilderberg, Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg) je označení pro výroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností především ze Severní Ameriky a Západní i Střední Evropy. O...

Rytířské řády

31.07.2015 22:17
První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních (čili církevních) řádů. Šlo tedy o řeholní organizace tvořené rytíři-mnichy, které měly za úkol plnit vojenské úkoly v souvislosti ochrany Evropy či Svaté země před nevěřícími. Zejména byla...

Zednáři

06.07.2014 15:12
Svobodné zednářství je tajné resp. neveřejné sdružení lidí, které získalo svou současnou podobu pravděpodobně v Londýně na den sv. Jana Křtitele (24. června) roku 1717. Svobodní zednáři sami sebe nově označují za společenství bratří, svobodných a...

Templáři

05.07.2014 15:11
Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze Řád maltézských rytířů nebo Řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a...

Římský klub

23.06.2013 11:18
  Římský klub je globální think tank, který byl založen v dubnu 1968 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou zprávou Meze růstu (Limits to Growth). Zpráva upozorňovala, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před...

Illumináti

20.08.2011 11:16
Illumináti neboli illuminismus, il(l)uminátství (někdy se používá český překlad osvícení či pravopis s -ll-, z latinského illuminatio - osvícení) je označení pro mnoho skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Nejčastěji se jimi...

Rožmberský řád lebky

23.10.2010 13:32
Rožmberský řád lebky byl založen českým šlechticem Petrem Vokem z Rožmberka během konce 16. století. V rámci tohoto řádu sdružoval osoby ze svého blízkého okolí. Členové řádu nosili na hrudi odznak v podobě zlaté lidské lebky s lunetou, vážící osm...

Řád lebky

17.10.2010 11:22
Řád lebky (německy Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf) byl světský rytířský řád založený v roce 1652 knížetem Silviem Nimrodem Württembersko-Olešnickým. Jedná se o jeden z mála řádů, které vznikly a působily v zemích Koruny...

Martinisté

22.08.2010 11:19
  Titul Ilumináti začali později používat francouzští Martinisté, kteří byli založeni roku 1754 Martinezem Pasqualisem, a jejich imitátoři, ruští Martinisté, vedení kolem roku 1790 profesorem Schwartzem z Moskvy. Oba muži byli okultními...

Rosikruciáni

22.08.2010 11:17
Jako rosekruciáni nebo rosikruciáni (též rozekruciáni, rozikruciáni, případně rosekruciánský řád, rosikruciánský řád, někdy, patrně pod vlivem němčiny, jako rosenkruciáni atd.) se označovala tajná společnost, založená na západní mystické a...
Záznamy: 1 - 10 ze 10