Seznam světských rytířských řádů 

 

Celoevropské

 • Řád zlatého rouna (zal. 1430 )
 • Řád burgundského kříže (zal. 1535 nebo 1555)
 • Řád sv. Šebestiána (zal. 1985)

 

Pyrenejský poloostrov

 • Řád dubu (zal. v 9. stol.)
 • Řád lilie (Navarra) (zal. 1048)
 • Řád sekery (zal. 1149)
 • Řád svaté trojjedinosti (zal. 1198)
 • Milostivý řád (zal. 1230)
 • Řád svornosti (zal. 1261)
 • Řád holuba (Kastílie) (zal. 1290)
 • Řád pásu (zal. 1332)
 • Řád rozumu (zal. 1379)
 • Řád lžíce (zal. 1410)
 • Řád zrcadla (zal. 1410)
 • Řád lilie (Aragonie) (zal. 1412)
 • Řád rybí šupiny (zal. 1417 nebo 1427)
 • Řád věže a meče (zal. 1459)

 

Francie a Benelux

 • Řád hvězdy (zal. 1022)
 • Řád lva (zal. 1080)
 • Řád janovcového lusku (zal. 1234)
 • Řád sv. Jakuba (Holandsko) (zal. 1290)
 • Řád zeleného štítu (zal. 1369)
 • Řád bodláku (Francie) (zal. 1370)
 • Řád sokola (Francie) (zal. 1380)
 • Řád hermelínu (zal. 1382)
 • Řád dikobraza (zal. 1394)
 • Řád bílé dámy na zeleném štítě (zal. 1399)
 • Řád chmelu (zal. 1400 nebo 1411)
 • Řád zlatého okovu (zal. 1415)
 • Řád žitných klasů (zal. po 1450)
 • Řád sv. Michala (zal. 1469)
 • Řád sv. Ducha (zal. 1578)
 • Řád žluté pásky (zal. 1600 nebo 1606)
 • Řád včely (zal. 1703)
 • Pavilonový řád (zal. 1717)
 • Nassavský řád zlatého lva (zal. 1858)

 

Britské ostrovy

 • Řád rytířů zajíce (zal. 1338)
 • Řád lázně (zal. 1339)
 • Podvazkový řád (zal. 1348–1350)
 • Řád holuba (Anglie) (zal. 1399)
 • Řád bodláku (zal. 1687)
 • Řád sv. Patrika (zal. 1783)

 

Skandinávie

 • Řád slona (zal. 1462)
 • Řád svazku (také Řád dvorské cti) (zal. 1527)
 • Řád Beránka Božího (zal. 1564)
 • Řád obrněné paže (zal. 1616)
 • Řád laskavce (také Řád amarantu, zal. 1653)
 • Řád meče (zal. 1748)
 • Řád Serafínů (zal. 1748)
 • Řád norského lva (zal. 1904)

 

Německo a Švýcarsko

 • Řád medvěda (také Řád sv. Havla, zal. 1213)
 • Řád papouška (zal. 1258)
 • Řád bláznů (zal. 1381)
 • Řád zlatého a stříbrného srpu (zal. 1382)
 • Řád sv. Simplicia (zal. 1403 nebo 1492)
 • Řád chrta (také Řád věrnosti, zal. 1416)
 • Řád labutě (zal. 1440)
 • Řád sv. Huberta (také Řád lovecké trubky, zal. 1444)
 • Řád sv. Jeronýma (zal. 1450)
 • Řád bratrství ve zbrani (také Řád sv. Kryštofa, zal. 1465)
 • Řád lžíce (zal. 1525 nebo 1527)
 • Řád modré pásky (také Řád zlaté skály, zal. 1585)
 • Řád zlatého bratrstva (zal. 1590)
 • Řád bratrské svornosti (zal. 1591)
 • Řád palmy (zal. 1617)
 • Řád utrpení Ježíše Krista (zal. 1617)
 • Řád vzdoru (zal. 1618)
 • Řád svornosti (Bayreuth) (zal. 1660)
 • Řád německé poctivosti (zal. 1690)
 • Řád dobrého přátelství (zal. 1692)
 • Řád sv. Michala (Kolínsko) (zal. 1693)
 • Řád svornosti (Nassavsko) (zal. 1696)
 • Řád dokonalého přátelství (zal. v 18. stol.)
 • Řád černé orlice (zal. 1701)
 • Řád zlaté orlice (zal. 1702)
 • Řád württemberské koruny (zal. 1702)
 • Řád vznešené vášně (také Querfurtský řád, zal. 1704)
 • Řád červené orlice (zal. 1705)
 • Řád věrnosti (zal. 1715)
 • Řád svornosti (Schwarzburg) (zal. 1718)
 • Řád sv. Jiří (Bavorsko) (zal. 1729)
 • Řád bílého sokola (také Řád bdělosti, zal. 1732)
 • Řád sv. Anny (zal. 1735)
 • Řád sv. Jindřicha (zal. 1736)
 • Řád sv. Jáchyma (zal. 1755)
 • Řád čtyř císařů (zal. 1768)
 • Řád sv. Josefa (zal. 1768)
 • Řád pravého rytířství (zal. 1793)
 • Ludvíkův řád (zal. 1807)
 • Řád routové koruny (zal. 1807)
 • Guelfský řád (zal. 1815)
 • Řád Albrechta Medvěda (zal. 1836)
 • Řád Petra Fridricha Ludvíka (zal. 1838)
 • Řád sv. Jiří (Hannoversko) (zal. 1839)
 • Hohenzollernský domácí řád (zal. 1841)
 • Řád Vendické koruny (zal. 1864)

 

Itálie

 • Řád uzlu (zal. ve 14. stol.)
 • Řád punčochy (zal. ve 14. stol.)
 • Řád zvěstování (zal. 1362)
 • Řád cívky (zal. 1376)
 • Řád argonautů (také Řád lodi, Řád půlměsíce nebo Řád sv. Mikuláše, zal. 1382)
 • Řád hermelínu (Neapolsko) (zal. 1464)
 • Řád svatého Marka (zal. v 15. stol.)
 • Řád neapolské lvice (zal. v 17. stol.)
 • Řád sv. Januaria (zal. 1738)
 • Řád zlaté štóly (doložen v 18. stol.)
 • Dóžecí řád (doložen v 18. stol.)

 

Papežské

 • Řád zlaté ostruhy (zal. ve 14. stol.)
 • Řád sv. Petra (zal. 1521)
 • Řád lilie (zal. 1546)

 

Rakousko

 • Řád sv. Kryštofa (zal. 1517)
 • Řád sv. Ruperta (zal. 1701)

 

Uhry

 • Řád sv. Jiří (zal. 1326)
 • Řád draka (zal. 1408–1409)
 • Vitézský řád (zal. 1678)

 

České země

 • Řád staré sekery (zal. 1290)
 • Řád točenice (také Tusin, zal. po 1390)
 • Řád psího obojku (také Rudenband, zal. 1413)
 • Řád lebky (zal. 1652)
 • Řád zlatého jelena (zal. 1672)

 

Polsko

 • Řád bílé orlice (zal. 1705)
 • Řád sv. Stanislava (zal. 1756)

 

Východní Evropa

 • Řád nebeského kříže (zal. 1557 v Rusku)
 • Řád sv. Ondřeje (zal. 1698 v Rusku)
 • Řád vděčnosti (zal. 1710 v Kuronsku)

 

Balkán

 • Řád sv. Petra (Černá Hora) (zal. 1830)
 • Řád knížete Danila I. (zal. 1853)
 • Řád Petrovićů-Njegošů (zal. 1896)

 

Mimoevropské

 • Řád sv. Blažeje (zal. 1118 v Malé Arménii)