Templáři

Templáři v českých zemích

26.07.2015 21:35
Řád se poprvé objevil v Čechách v roce 1232. Jeho sídlem byl kostel sv. Vavřince na pražském Starém Městě. Mimo Prahu působil také v Uhříněvsi, v...

Vzestup řádu

18.07.2015 21:26
Během čtvrtstoletí své existence se templářům podařilo dostat do centra dění ve Svaté zemi. Před odjezdem druhé křížové výpravy byli schopni svolat...

Velmistři řádu templářů

14.06.2015 21:37
V čele Řádu templářů stál vždy na doživotí volený velmistr, který byl i zároveň nositelem titulu "Kníže z vůle Boží".   1. Hugues de Payens.svg...

Návazné řády

10.05.2015 21:36
Majetek řádu templářů byl oficiálně předán johanitům, kteří byli jejich velkými rivaly, což se projevovalo již ve Svaté zemi. I oni se však museli...

Templářský řád ve Skotsku

09.05.2015 23:36
1128 – 1313 Rozkvět templářství ve Skotsku Templářský řád zahájil svou činnost ve Skotsku roku 1128 ustanovením hlavního Preceptoriátu...

Poklad Templářů

28.04.2014 23:06
Mlčenlivý rytířský náboženský řád templářů mohl před asi 830 lety ukrýt svatý grál a archu úmluvy na ostrově Bornholm v Baltském moři. Naznačuje to...

Vznik řádu Templářů

26.04.2014 16:49
Po dobytí Jeruzaléma a po ustavení jeruzalémského království došlo k nárůstu počtu poutníků do Jeruzaléma. Přesto v celém následujícím čtvrtstoletí...

Řehole rytířů Templu

26.04.2014 16:48
První řeholi řádu vypracoval pro templáře svatý Bernard. Ten ustanovil 72 článků, kterými vymezil povinnosti a zákazy týkající se mnichů tohoto řádu....

Legendy o řádu Templářů

26.04.2014 16:47
Již zanedlouho po svém založení byli templáři podezříváni z nejrůznějších přestupků a zločinů. Proslýchalo se, že rytíři uzavírali spojenectví a...

Organizace řádu Templářů

26.04.2014 16:46
Templáři byli od počátku organizováni jako duchovní řád s přísným vojenským zřízením, čímž se odlišovali od počátečního zaměření řádu johanitů i...
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>