Asijské mýty

Pět sibiřských říší aneb analýza rozvoje současné civilizace (3)

26.09.2015 21:01
  Zkoumaje historické prameny, mimoděk jsem obrátil pozornost na vztah Hordy a azovsko-donských Brodniků. Tatiščec i Karamzin neznaje árijskou mnohostrannou ekonomiku považovali "Brodniky" jednoduše za strážce říčních brodů. Nepřišlo jim do hlavy, že azovsko-donští kozáci byli lidé, kteří...

Pět sibiřských říší aneb analýza rozvoje současné civilizace (2)

26.09.2015 17:26
  - "Tataři jsou Tataři - typičtí představitelé mongoloidní rasy, národ jiné krve a kultury... Navíc, v letopisech teleuských kmenů jsou nazváni přímými potomky Hunů. O Hunech je už dávno vytvořena pohádka, že jsou to představitelé mongoloidní rasy. Díky dědovi Jošovi, který mě ponořil až po...

Pět sibiřských říší aneb analýza rozvoje současné civilizace (1)

26.09.2015 14:05
  Poznámka k překladu: v originále se nachází termín тюрки ("tjurki"), pro které čeština nezná podstatné jméno, jen přídavné - turkické národy, turkické jazyky. O Turky se nejedná. Proto se v textu nachází např. "Turkický chanát", který byste asi v českých učebnicích historie hledali marně....

Epos o Gilgamešovi (2) - Gilgameš a Agga z Kiše

05.04.2014 13:34
Poslové Aggy, krále města Kiše a syna velkého krále Enmebaragesiho dorazili do Uruku, ke Gigamešovi se ohlásili a žádost svého krále mu přednesli. Gilgameš pak radu starších svolal a požadavky Aggy zde přednesl: “Agga, pyšný král města Kiše nás k poddanství vyzývá. Máme mu studny kopat,...

Epos o Gilgamešovi (3) - Gilgameš a Chuvava

05.04.2014 13:34
Gilgameš s Enkiduem pospíšili ke kovářům, aby se dali zhotovit potřebnou zbroj. A mistři kováři se spolu poradili a pak jim zbroj ukuli. Sekery, ohromné meče, a k nim pochvy z ryzího zlata. Celá zbroj, kterou Gilgameš a Enkidu na sobě nesli vážila dvě stě osmdesát osm kilogramů. Jakmile se roznesla...

Epos o Gilgamešovi (1) - Gilgameš a Enkidu

05.04.2014 13:33
Gilgameš byl syn uruckého krále Lugulbandy a bohyně Ninsun a již při narození při něm bohové stály. Bůh nebes Šamaš mu dal krásu a bůh bouřky ho obdařil statečností. Gilgameš vyrostl v silného muže, že žádný jiný se mu postavit nemohl. Pak se Gilgameš ujal vlády v Uruku a hned rozkázal stavět...

Šangri-la - legenda

15.09.2013 08:05
Touha nalézt ztracený ráj je stará jako lidstvo samo. Ze všech bájí světa se nejdéle traduje příběh o pozemském ráji nedotčeném časem ani smrtí. Snová země má nespočet zajímavých jmen. Nejkrásnější je Šangri-la.   Vydejte se na cestu, která nikdy nekončí. K místu, které možná neexistuje......

Gilgameš

12.04.2008 13:32
Epos o Gilgamešovi Při archeologických vykopávkách u města Varku v Iráku byly nalezeny pozůstatky mohutné hradby, která kdysi obepínala v délce devět kilometrů staré sumerské město Uruk. Tuto mohutnou hradbu zbudoval podle pověsti král Gilgameš, který snad doopravdy žil před více než čtyřmi tisíci...
Záznamy: 1 - 8 ze 8