Africké mýty

Učitel a jeho žák (Tuarégové)

19.11.2016 14:20
  Byl jeden velmi chudý chlapec, který ztratil otce. Jeho matka mu chtěla dopřát alespoň vzdělání, a tak ho zavedla do tábora marabutů, vzdělaných kněží, kde bývají ti nejlepší učitelé. Zůstala tam s ním a oba se živili pouze zbytky, které jim obyvatelé tábora nechávali. Chlapec se velmi pilně...

Ochranná božstva krajů - delta Nilu

16.11.2014 15:51
Dvacet nomů Dolního Egypta odpovídá dvaceti velkým přírodním oblastem v deltě, vymezeným rameny Nilu, které se vějířovitě rozvírají severně od centrální Memfidy (Mennoferu). Ta je prvním dolnoegyptským nomem. U každého nomu je uvedeno jeho symbolické označení a jméno hlavního města v řečtině a...

Ochranná božstva krajů - střední Egypt

09.11.2014 15:54
Střední Egypt se rozkládal mezi Memfidou (Mennoferem) na severu a Asjútem na jihu. Tuto oblast arbitrárně vymezili moderní zeměpisci, ve starověku tvořila nedílnou součást Horního Egypta. Spadá do ní deset nomů, z nichž nejdůležitější jsou kraje s hlavními městy Hermopolis (zasvěcené bohu Thovtovi,...

Ochranná božstva krajů - jižní část Horního Egypta

08.11.2014 15:52
Jižní část Horního Egypta se rozkládala mezi městy Asjút na severu a Kóm Ombo na jihu. Kraj v okolí Kóm Ombo byl v období Ptolemaiovců jižní hranicí Egypta. Tato část měla celkem dvanáct nomů, z nichž nejvýznamnější byl nepochybně thébský kraj. U každého nomu je uvedeno jeho symbolické označení a...

Ochranná božstva krajů Egypta

19.10.2014 15:56
  Starověký Egypt byl rozdělen do mnoha krajů (nomů) a každý z těchto nomů měl své místní božstvo, které se někdy měnilo od období Staré říše až po konec existence samostatného Egypta. Egypt se skládal ze dvou základních částí - z Dolního a Horního Egypta. Dolní Egypt byl rozdělen na dvacet...

Egyptská mytologie

15.08.2014 21:43
Mytologie ve starověkém Egyptě byla spolu s kultem egyptských bohů určujícím prvkem egyptského náboženství. Zahrnuje velké množství často nesourodých a dokonce rozporných samostatných příběhů o bozích a jejich vzájemném jednání, jejichž prostřednictvím je vysvětlována podstata skutečnosti; na...

Egyptské svědectví o „konci světa“

01.07.2014 23:22
Na západním břehu starověkých Théb našli italští archeologové pohřebiště obětí epidemie ze 3. století, kterou tehdejší lidé považovali za počátek konce světa. Při průzkumu thébského rozlehlého Harwova pohřebního komplexu narazili italští archeologové z Missione Archeologica Italiana a Luxor pod...

Mýtus o stvoření světa z Memfidy

09.02.2014 13:30
Ptah byl samozplozený stvořitel, který byl nazýván "Otec bohů, z něhož vzešel všechen život". Ptah stvořil vesmír tím, že si promítl v srdci všechny jeho aspekty a potom své myšlenky vyslovil nahlas. Nejprve stvořil ostatní bohy a pak města se svatyněmi, v nichž začali bohové bydlet. Ptah poskytl...

Mýtus o stvoření světa z Elefantiny

26.01.2014 13:31
Za stvořitele byl v tomto kultovním středisku považován Chnum, bůh s hlavou berana z oblasti jižního kataraktu. Chnum stvořil vesmír tak, že na svém hrnčířském kruhu vytvaroval z hlíny ostatní bohy, lidstvo (Egypťany i cizince), zvířata, ptáky, ryby, plazy a rostliny. Zvláštní pozornost věnoval...

Mýtus o stvoření světa z Hemopole Magny

05.01.2014 13:32
Tento mýtus o stvoření světa se nejprve zaměřuje na prvky, které jsou ke stvoření nezbytně nutné. Základní faktory byly upraveny do čtyř párů: prvotní voda (Nun a Naunet) vzduch neboli síla (Amon a Amaunet) temnota (Kuk a Kauket) beztvarost neboli nekonečnost překládaná také jako síla...
Záznamy: 1 - 10 ze 11
1 | 2 >>