Evropské mýty

Vikinské mýty a legendy

06.12.2015 12:04
Vikingové měli velmi bohatou a propracovanou mytologii. Na samém počátku existovaly jen dva světy – svět zimy Niflheim a svět ohně Múspellheim. Tyto dva světy byly odděleny propastí Ginnungagap. Jednoho dne se však oheň...

Severská mytologie

13.09.2015 12:05
Severská mytologie je souhrn pověstí, legend a představ o hrdinech, bozích, vzniku, účelu a konci světa pocházející od germánských kmenů obývajících Skandinávský poloostrov a jeho okolí. Jedná se např. o Nory, Švédy nebo...

Chaos

21.08.2015 23:48
V řecké mytologii je Chaos (χάος, 2. pád Chaosu) počátek a pramen všeho na světě.   „První vznikl Chaos, ale po něm Země…“ Tím začíná řetěz plození a zrození. Nejprve spontánně vznikl Chaos, po něm temná noc Nyx a věčná...

Sudičky - Norny

21.08.2015 23:15
Sudička je mýtická postava slovanské mytologie, jde o starou ženu, která přistupuje ke kolébce s malým, právě narozeným dítětem a věští mu osud. Obvykle chodí ve třech a mají podobu přadlen. Jedna má od neustálého předení...

Etruská mytologie

15.08.2015 15:57
Etruskové byli národ neznámého původu žijící na severu Itálie, který byl inkorporován do římské kultury a politicky se stal součástí Římské republiky. Etruskové měli náboženství i podpůrnou mytologii. Náboženství a mytologie...

Řecká mytologie

15.08.2015 15:48
Řecká mytologie sestává z mýtů a legend starých Řeků, pojednávajících o bozích a hrdinech, povaze světa či vzniku a významu řeckého kultu a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka. Moderní badatelé studují...

Zdroje o řecké mytologii

08.08.2015 15:49
Literární zdroje Mýtické vyprávění hraje významnou roli v téměř každém žánru řecké literatury; i přesto je však jedinou přežívající obecnou starořeckou mytografickou knihou Bibliografie Pseudo-Apollodóra. Tato práce se snaží...

Historie řecké mytologie

01.08.2015 15:52
Řecká mytologie se časem měnila spolu s vývojem řecké kultury, jejíž změn je mytologie, jak viditelně, tak skrytě, přehledem. V dochovaných literárních zdrojích řecké mytologie, většinou z doby po konci postupných změn, je...

Finská mytologie

18.07.2015 12:07
Finská mytologie je mytologie Finů a jim velmi příbuzných národů, jako jsou například Karelové. Až do 18. století se dochovávala prakticky pouze v ústním podání. Ve finské mytologii je silný vztah k přírodě a také silná...

Věk bohů ve starém Řecku

14.06.2015 15:54
Mýty o stvoření světa představují pokus o vyjádření vesmíru snadno pochopitelným způsobem a zodpovězení otázky původu světa. Nejšířeji přijímaná verze té doby je zaznamenána Hésiodem v jeho Zrození bohů. Básník začíná s...
Záznamy: 1 - 10 ze 13
1 | 2 >>