Americké mýty

Mayská mytologie

20.08.2016 22:20
  Mayská mytologie je část mezoamerického bájesloví a zahrnuje všechny příběhy Mayů, ve kterých jsou zosobněny přírodní síly, božstva a hrdinové, kteří vzájemným působením hrají v příbězích hlavní role. Ostatní části...

Potopy z indiánských mýtů

13.07.2014 10:20
Předkolumbovští indiáni zažívali opakovaně záplavy gigantických rozměrů. Dnes už se nic podobného neodehrává a dávné katastrofy přežily jen v pověstech. Indiáni z údolí řeky Willamette v americkém státě Oregon si vyprávějí...

O potopě podle Inků

28.06.2014 08:37
Před mnoha a mnoha lety žil jeden pastýř. Vydal se do vysokých hor, aby přehlédl svá stáda. Když se k nim dostal, zjistil že zvířata ani nežerou, ani se nenapájí. Místo toho jen celou noc stojí, dívají se na oblohu a...

O stvoření podle Inků

07.06.2014 08:36
Velmi, velmi dávno se u jezera Titicaca objevil vysoký vousatý muž s berlou v ruce. Vydal se na ostrov Titicaca uprostřed jezera a tam přikázal slunci, měsíci a hvězdám aby vyšly a ony vyšly. Pak z hlíny vymodeloval muže a...

O Tiahuanacu

17.05.2014 08:39
Jednou inka Mayta Capac (podle jiné pověsti to byl Sinchi Roca), odpočíval v troskách opuštěného města,když jej dostihl velice rychlý běžec a k smrti uřícený, odevzdal vládci velmi důležitou zprávu z hlavního města říše...

Odchod Virakoči (Inkové)

10.05.2014 08:38
Když byl bůh Virakoča starý, přišel na určité místo, kde se setkal s mužem jménem Apo Tambo, jenž byl otcem Manco Capaca, prvního mytického vládce Inků. Protože byl starý a připravený opustit zemi. Předal kus své berly Manco...

Bezpohlavní stvůra se žabí hlavou. Tak si Aztékové představovali Matku přírodu

11.01.2014 07:32
Nad tajemným aztéckým božstvem zvaným Tlaltecuhtli visí víc otazníků, než známých informací. Byl to muž nebo žena? Člověk nebo zvíře? Laskavá dárkyně úrody nebo děsivá příšera chlemtající krev? Hrůzná žabí stvůra Na...

Aztécká mytologie

04.08.2013 21:47
Aztécká mytologie je bájesloví a základ náboženství Aztéků, obyvatel Aztécké říše. Vyznačuje se především velkým množstvím bohů (přes 1000), protože Aztékové osídlovali území dříve obývané rozvinutější civilizací a při...

Stvoření světa podle Aztéků

13.04.2013 07:53
Na počátku existoval pouze bůh Ometeotl který měl dva aspekty, muže (Ometecuhtli) a ženu (Omecihuatl), je také nazýván "Dvojjediným pánem". Jeho potomci byli čtyři Tezcatlipocové, prvním z nich byl Černý Tezcatlipoca...

Krvavý mýtus o Hadí hoře (Aztékové)

26.01.2013 07:27
Podle starého aztéckého mýtu, který se nám zachoval v raně koloniálních kronikách, žila na Coatepeku, Hadí hoře, stará bohyně země Coatlicue. Ta měla čtyři sta synů (božstva hvězd) a nejstarší dceru Coyolxauhqui (bohyni...
Záznamy: 1 - 10 ze 10