České mýty

O králi Ječmínkovi

04.08.2013 08:13
Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvoliti sobě jiného panovníka. I hledali, kdož by vladařského stolce byl nejvhodnější. Toho času žil na Přerovsku na hradě Chropíně zeman, pán rozlehlých statků,...

O králi Svatoplukovi

03.08.2013 08:11
Lid v chrámě velehradském po kázání dopěl; poslední zvuky pobožné písně vyzněly, zraky všech se obracely k oltáři. Nastala chvíle svaté mše, kterouž měl sloužiti sám arcibiskup Metoděj. A slavně sloužiti; bylť veliký svátek,...

Ze Židovského Města

27.07.2013 08:38
Židovské Město bývalo částí Starého Města. Přiléhalo k němu, splývalo s ním vjedno, a přece bylo odloučeno. Šestero bran je oddělovalo; brány ty musily býti v pašijový týden ve dne v noci zavřeny. Za těmi branami bylo všecko...

O Daliborovi z Kozojed

13.07.2013 08:37
Léta letoucí bylo ticho a smutno na hradě sv. Václava. Okolí jeho zpustlo za veliké bouře husitských válek, kostel sv. Víta byl vybit a komnaty královské, Karlem IV. nádherně zařízené, scházely víc a více. Občas jen a...

Dívčí válka

29.09.2012 07:42
Dívčí válka je jedna ze staročeských pověstí, která je obsažena v knize Staré pověsti české Aloise Jiráska, který čerpal z Kosmovy kroniky. Vypráví příběh o tom, kterak se mladé ženy a dívky po smrti kněžny Libuše vzbouřily...

Horymír (vladyka)

09.09.2012 07:44
Horymír je historická postava ve slovanské mytologii. Podle starých českých pověstí to byl neumětelský vladyka, který byl knížetem Křesomyslem odsouzen k smrti za ničení dolů a dalšího zařízení kovkopů dolujících zlato a...

Přemysl

26.08.2012 07:39
Bylo za první jeseně, v sluneční, tichý den. Libušin kůň šel bystře, určitým krokem; nikdo z mužů ho nevedl, ni slovem neřídil. Šel jistě tak jako by kráčel ke svému chlévu, až mužové žasli, až víry došlo domnění, tou cestou...

Libuše (kněžna)

25.08.2012 07:18
Libuše je mytická česká kněžna a manželka Přemysla Oráče, zakladatele dynastie Přemyslovců. Její příběh (Lubossa) byl poprvé popsán v Kosmově kronice z počátku dvanáctého století, a v různých variantách i v dalších...

Durynk a Neklan

19.08.2012 07:58
  Zármutek padl na luckou zemi. Jako těžký, tmavý stín na ni ulehl. Nebylo rodu, nebylo dědiny, kdež by neplakali několik mrtvých. Všude v hoři a v pláči jmenovali Tursko pole, kdež zhynuli nejsilnější, nejudatnější z...

Praotec Čech

18.08.2012 07:03
Praotec Čech je mýtická postava muže, jenž prý přivedl svůj lid do Čech a podle kterého nesou Čechy své jméno. Poprvé je zmíněn v latinsky psané Kosmově kronice české (přibližně v letech 1120–1125) tehdy ovšem ještě pod svým...
Záznamy: 11 - 20 ze 23
<< 1 | 2 | 3 >>