Hinduismus

Dharma - karma - samsára

04.05.2014 07:39
Každá civilizovaná společnost má systém, který zajišťuje její nerušený chod a chrání ji před různými negativními vlivy. Tento systém je znám jako moc zákonodárná (parlament), výkonná (policie a soudy) a trestně-nápravná...

Vztah guru - žák

03.05.2014 07:46
Žák by měl z přesvědčení milovat a mít v úctě svého gurua. Úcta nesmí být naučeným gestem ani napodobováním úkonů ostatních žáků. Nejde-li to ze srdce, žádný úkon či dary nepomohou. Skutečný guru vidí do...

Zasvěcení

03.05.2014 07:46
Rituální zasvěcení Víme dobře, že Kšémarádža, velký kašmírský mudrc a komentátor, byl dobře vyučen ritualismu stejně jako jeho učitel, Abhinavagupta. Jeho obsáhlé komentáře k Svaččhandabhairava-tantře...

Stvoření světa

03.05.2014 07:44
Jednu z mála sektářských koncepcí stvoření světa přináší Kúrma-purána. Na počátku byl jen Brahman a byl všude. Brahman nemá formu, ale také není bez formy. Nemá ani začátek ani konec. Nemá žádné rysy, ale také není bez rysů....

Purány

02.05.2014 07:43
Śiva-purána, Brahma-purána, Garuda-purána a další rozdělují zemi na sedm regionů zv. ostrovů (dvípa). Jejich jména jsou: Džambudvípa, Plakšadvípa, Śálmalí, Kuśa, Kraunča, Puškara a Śákadvípa. Tyto regiony jsou obklopeny...
Záznamy: 6 - 10 ze 12
<< 1 | 2 | 3 >>