Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON)

Duchovní učitel

03.12.2016 12:44
  "Guru je ten, kdo po celou dobu zůstává pohroužen hluboko v Já, ten, kdo nevidí rozdílu mezi sebou a jinými. Není posedlý názorem, že on je osvícený a ostatní okolo něj žijí v žaláři ega. Jeho sebevláda je...

Jóga

12.11.2016 12:49
  "Žádná snaha nebude zmařena ani zásluha ztracena a i nepatrná část této moudrosti zbavuje velikého strachu." Bhagavadgíta 2.40.      Jóga byla v minulosti sestavena tak, aby pomohla...

Boží milost - prožitek pravého Já

12.11.2016 12:45
  Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." Marek 14.36      Obdržení prvního prožitku pravého Já (Self-experience) je v...

Gňánajóga - cesta poznání

06.11.2016 12:48
  "Toto tělo, se ustanovuje jako pole. Kdo toto pozná, nazývá toho, kdo zná toto pole, znalcem pole. Poznej, že Já je znalcem na všech polích. To, co je poznání pole a znalce pole, je pravé poznání. Toto je pravda."...

Dhjánajóga - cesta meditace

05.11.2016 12:49
  "Kdo neukáznil svou mysl, postrádá moudrost a chybí mu i schopnost rozjímání. Ten, kdo nerozjímá, nemá mír v mysli. Jak získá štěstí, když nemá tento mír?" Bhagavadgíta 2.66.      Učení...

Karmajóga - cesta odevzdání plodů činů

05.11.2016 12:48
  "Člověk se neosvobodí od činů tím, že nebude činy konat, ani nedojde naplnění tím, že se pouze vzdá života ve světě." Bhagavadgíta 3.4.      Člověk se nikdy nemůže naprosto osvobodit od...

Bhaktijóga - cesta oddanosti

08.10.2016 12:46
  "Upni na Mne svou mysl, oddej se Mi, uctívej Mě, klaň se Mi. Když Mne takto přijmeš za svůj nejvyšší cíl a soustředíš svou mysl, dosáhneš přímo Mne." Bhagavadgíta 9.34.      Učení o oddanosti...

Vlastnosti hledajícího

10.09.2016 12:43
  "Žák má mít prudkou a nepřetržitou touhu osvobodit se od životních běd a dosáhnout nejvyššího duchovního blaha. Nemá míti ani nejmenší touhy po něčem jiném." Šrí Ramana Maharši   Ani tento citát Šrí Ramany nelze...

Osvobození z koloběhu zrození a smrti

12.04.2015 09:33
V okamžiku smrti tedy dochází k výměně těla na základě jemného fyzického těla. Mysl, inteligence a ego přenáší duši z hrubého fyzického těla do dalšího. Duše se ale může vysvobodit jak z hrubého, tak...

Můžeme se narodit jako zvíře?

05.04.2015 09:33
Vyznavači reinkarnace se běžně domnívají, že duše inkarnuje pouze do vyšších živočišných druhů a že nemůže poklesnout do nižších. Tato teorie může být velice atraktivní, ale védská filozofie s ní nesouhlasí. Navíc...
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>