Upanišady

Filosofie a učení upanišadů

01.08.2015 12:31
Upanišady tvoří závěrečnou část véd, a proto se nazývají véda-anta, čili konec véd, označení, které udává, že obsahují esenci védského učení. Jsou základem, na němž spočívá většina pozdějších filosofií a náboženství indických. „Není žádná důležitá forma hindského myšlení, včetně heterodoxního...

Nástin filozofie upanišadů

19.07.2015 12:34
Vznik začátků indické filozofie z ritualistického náboženství véd byl pomalým procesem. Obřadnictví bylo nejsilnějším prostředkem celé společnosti pro zajištění přízně bohů a naplňování vlastních přání. Účinnost takto prováděných obřadů se potom lehce přenesla na všechny základní činnosti...

Amrtabindu upanišad

18.07.2015 12:43
Úvod k upanišadu Text Amrtabindu upanišadu se někdy objevuje pod hlavičkou Brahmabindu upanišad – např. Ramamaya Tarkaratna edition (Bibliotheca Indica, The Atharvana-Upanishads, Calcutta, Ganesha Press) nebo v překladu 60-ti upanišadů od Deussena. U velkého komentátora upanišadů Śankaránandy nebo...

Amrtabindu upanišad

18.07.2015 12:33
Úvod k upanišadu Text Amrtabindu upanišadu se někdy objevuje pod hlavičkou Brahmabindu upanišad – např. Ramamaya Tarkaratna edition (Bibliotheca Indica, The Atharvana-Upanishads, Calcutta, Ganesha Press) nebo v překladu 60-ti upanišadů od Deussena. U velkého komentátora upanišadů Śankaránandy nebo...

Íśá upanišad

12.07.2015 12:42
Úvod k Íśá upanišadu Íśá (resp. Íśa) upanišad patří mezi velmi staré upanišady (6.-5. stol. před n.l.), nikoliv však mezi vůbec nejstarší. Přesto v četných překladech základních upanišadů často zaujímá první místo, a to proto, že mistrovsky nechává nahlédnout do „duchovní dílny“ nejranější fáze...

Íśá upanišad

12.07.2015 12:35
Úvod k Íśá upanišadu Íśá (resp. Íśa) upanišad patří mezi velmi staré upanišady (6.-5. stol. před n.l.), nikoliv však mezi vůbec nejstarší. Přesto v četných překladech základních upanišadů často zaujímá první místo, a to proto, že mistrovsky nechává nahlédnout do „duchovní dílny“ nejranější fáze...

Upanišady a svět stvoření

11.07.2015 12:55
Z povahy absolutního brahmana je zřejmé, že upanišady jsou nespokojeny s materialistickými a vitalistickými teoriemi evolučními. Z hmoty se nemůže vyvinout život bez vědomí, pokud by je neměla potenciálně ve své přirozenosti. Ani sebevětší množství nárazů z vnějšího okolí nemůže vynutit život z...

Seznam upanišadů

04.07.2015 12:36
Nejstarší upanišady pocházejí z doby 8.-3. stol. před n.l., z nichž některé (předbuddhistické) mohl studovat i sám Buddha, než odešel do bezdomoví hledat vykoupení. Datování nejstarších upanišadů je v současnosti již všeobecně akceptované, velkým problémem je ale přesněji určit ty...
Záznamy: 1 - 8 ze 8