Parapsychologie

Teorie mimosmyslového vnímání podle psychotroniky

20.06.2015 18:10
V psychotronice je mimosmyslové vnímání informačním projevem tzv. distancové (distanční) interakce v lidské psychice. Milan Nakonečný a Zdeněk Rejdák v psychotronické fenomenologii vytvořili novou klasifikaci jevů. Za...

Ganzfeld experimenty

14.06.2015 18:08
Ganzfeld experiment (z německého výrazu pro „celé pole“) je parapsychologický experiment, který má prokázat existenci mimosmyslových schopnosti a přenosu síly psí, konkrétně např. jasnovidectví nebo telepatie u lidí. Princip...

Koncept humanistické psychotroniky

07.06.2015 19:43
Vztah člověka k přírodě a společnosti závislý na vlastnostech lidské psychiky je jádrem konceptu humanistické psychotroniky. Člověk je chápaný jako živý organismus, sociální individualita a oduševnělá bytost nadaná...

Biotelegnose - jasnovidnost, jasnozření, telegnoze

07.06.2015 19:39
Biotelegnose je distanční poznávání objektivní skutečnosti vázané na vědomí (nevědomí), ke kterému se nedospívá na základě známých schopností smyslů, ani racionální úvahou. Informace o objektivní skutečnosti je subjekty...

Informační pole

17.05.2015 19:40
Informační pole chápeme jako schopnosti určitého agens uchovávat objektivní záznam dějů, odehrávajících se v přítomnosti, ať již jsou vázány na živou nebo neživou hmotu. Odečítat informace z tohoto pole může organismus na...

Vznik psychotroniky

01.06.2014 19:34
Zrození psychotroniky je nejčastěji spojováno s prostým přejmenováním parapsychologie, které provedl Z. Rejdák se svými kolegy v roce 1967. Přičemž jsou nejčastěji uváděny ideologické důvody a obecná nepřijatelnost...

Zdroj potíží psychotroniky

18.08.2013 19:47
  Psychotronika jako každá vědecká disciplína překonává ve svém vývoji složitá období. Problémy, které jsou u ní zdrojem potíží, se však nenacházejí v ní samotné. Problémem je totiž její zdánlivý nesoulad se současným...
Záznamy: 16 - 22 ze 22
<< 1 | 2