Úkazy psychotroniky

Biotelegnose - jasnovidnost, jasnozření, telegnoze

07.03.2020 11:47
  Biotelegnose je distanční poznávání objektivní skutečnosti vázané na vědomí (nevědomí), ke kterému se nedospívá na základě známých schopností smyslů, ani racionální úvahou. Informace o objektivní skutečnosti je subjekty sdělována přímo nebo symbolicky. Nejznámějším fenomenem biotelegnoze je...

Biokomunikace - telepatie

15.03.2019 11:46
  Biokomunikace je schopnost živých organismů vzájemně komunikovat, distančně předávat a přijímat informace pomocí vlastních mechanismů, které se uplatňují i za hranicemi rozsahu schopnosti smyslů, percepční a receptorické činnosti. Kvalita přenášených informací odpovídá stupni organizovanosti...

Biotelekineze - psychokineze, telekineze

02.02.2019 22:43
  Biotelekineze je schopnost živého organismu vyvolat v sobě a ve vnějším prostředí energetické a informační změny, které se mohou projevovat změnou hybnosti soustavy a případně i strukturální změnou této soustavy. Nejznámějším fenomenem biotelekineze je psychokineze, telekineze. Pro...

Bioterapie - (lečitelstvi)

19.05.2018 18:44
  Bioterapie je pomocná terapeutická metoda, která cíleně využívá možností přímého energetického a psychického interagování způsobilého lidského organismu s nemocným organismem za účelem zlepšení jeho psychosomatického stavu. Bioterapie je využívána u některých forem léčitelství. Pro...

Neznámá energie Roberta Pavlity

04.09.2016 13:15
  Na dveře Fyziologické katedry lékařská fakulty Karlovy university v Hradci Králové zaklepal padesátiletý prošedivělý muž. "Rád bych si něco ověřil, když dovolíte. Léta se zabývám telekinezí a mohu vám podat důkaz o tom. Že lze biologicky ovládnout hmotu, dávat jí pohyb a rušit jej." Z jeho...

Ninel Kulagina

02.07.2016 13:19
  Možná si mnozí vzpomenou na záběr z filmu „Dotek medůzy“ – Lino Ventura se dívá na černobílé dokumentární záběry, ve kterém žena pohybuje drobnými předměty na stole a otáčí střelkou kompasu… Ninel Sergejevna Kulagina (rozená Michajlová) se narodila 30. července 1921 v...

Břetislav Kafka v knize Parapsychologie

22.05.2016 13:21
  “Otec se narodil 14. května 1891 v kovářské rodině Rudolfa Kafky jako nejstarší ze sedmi dětí. Ve svém rodišti Horním Kostelci vychodil školu a pak krátce pobýval na sochařské škole v Hořicích. Pro nemoc však studium přerušil a pracoval jako řezbářský dělník u firmy Červinka v Bílé Třemešné....