Buddhismus Karma Kagjü

Úvod do buddhismu Diamantové cesty

18.08.2012 09:30
Karol Sleczek   Březen 1998 Je spousta zajímavých věcí, které může člověk dělat, a jestliže se chce dozvědět něco o své mysli, je to něco, co...

Zvládání konfliktů na základě soucitu a moudrosti

11.08.2012 09:19
Gerd Boll V našem životě to není jenom utrpení stáří, nemoci a smrti, co nám připravuje problémy. Jako vady na kráse našeho života prožíváme malé či...

Tuto příležitost bychom neměli promarnit

20.05.2012 11:33
Khenpo Čhödag rinpočhe Khenpo Čhödag rinpočhe studoval pod přímým vedením 16. Gjalwy Karmapy. Deset let vyučoval jako jeden z hlavních učitelů na...

Buddhova vozidla z perspektivy Diamantové cesty

15.04.2012 11:31
Manfred Seegers Přehled buddhistických vozidel Ačkoli Buddha Šákjamuni chodil po většinu svého života pěšky a jen občas překonával větší vzdálenosti...

Světové náboženství buddhismus - Manfred Seegers

14.04.2012 11:30
Když Buddha před 2 500 lety manifestoval osvícení a skrze ně ukázal, že je možné se plně osvobodit od každé nevědomosti, předal do rukou všech svých...

Když se praktikuje celým srdcem

10.09.2011 09:27
Walli Sandnerová   Interview s Walli Sandnerovou   Walli Sandnerová se setkala s buddhismem Kagjü v 70. letech, když uviděla diapozitivy s...

Úvod do buddhismu Diamantové cesty

18.09.2010 12:29
Šangpa rinpočhe Poté, co Buddha Šákjamuni dosáhl osvícení, předával veřejná i individuální učení, celkem 84 000 košů nauk, dokud se neodebral do...

Lama - kořen požehnání

04.09.2010 07:58
Džamgön Kongthul rinpočhe   Buddhistické učení je možné rozdělit na stezku súter a stezku tanter, přičemž výchozím bodem stezky súter jsou...

Uklidnění mysli je prvním krokem

26.06.2010 09:14
Z přednášky Šamara Rinpočheho ve Washington DC, z roku 2004   Dnes vám odevzdám nauky o podstatě mysli, které budou užitečné pro...

Linie Kagju

17.04.2010 12:26
Škola Kagjupa je známá především svým důrazem na meditační praxi. Vznikla díky indickému mistru Tilopovi a rozšířila se v celých Himalájích včetně...

Svět je odrazem naší mysli

20.02.2010 11:50
  Ole Nydahl   O partnerských vztazích V jednom článku s titulem “Buddhismus v Rusku” byl uveřejněn tvůj výklad o lásce a partnerství....

Stručná historie tibetské linie Karma Kagjü

19.09.2009 09:38
Topga Julgjal rinpočhe   Linie Kagjü, která se někdy uvádí pod názvem "Ústní linie" Tibetu, se objevila zároveň s velkým jogínem Tilopou, který...

Karmapa ví

13.09.2009 08:04
Džigme rinpočhe   Výňatek z přednášky ve španělské Benalmádeně, říjen 2003   Lidé si většinou říkají, že to musí být skvělé být v...

O hněvu, ulpívání, pýše, žárlivosti a nevědomosti - Práce s emocemi

22.02.2009 12:09
  Gerd Boll   Když se začneme zabývat buddhismem, brzy nás napadne, že již způsob, jakým buddhismus zachází s emocemi, je již na úrovni...

Záleží na našem osobním přístupu

20.09.2008 08:05
Džigme rinpočhe     Džigme rinpočhe se narodil v rodině 16. Karmapy a je bratrem Šamara rinpočheho. Od Karmapy, který ho během své první...

Uklidnění mysli je prvním krokem

12.04.2008 12:49
Z přednášky Šamara Rinpočheho ve Washington DC, z roku 2004   Dnes vám odevzdám nauky o podstatě mysli, které budou užitečné...

Madhjámaka – střední cesta

20.05.2007 12:06
  Khenpo Čhödag Thenpel rinpočhe   Madhjámaka (tib. u ma) je považována za nejvyšší z buddhistických nauk čtyř hlavních škol. Učení...

Počátek pravidelné praxe

15.04.2007 12:05
  Detlev Göbel   Začít s pravidelnou meditační praxí znamená změnit navyklý režim dne. Udělat sem tam během všedního dne krátkou meditaci...

Bardo smrti a znovuzrození

14.04.2007 11:51
  Lama Ole Nydahl   Když lidé hovoří o bardu, mají obvykle na mysli dobu po smrti. Tento termín má však mnohem širší význam. Vztahuje se k...

Důležitá je Karmapova schopnost udržet kvalitu linie Kagjü

16.09.2006 08:03
Džigme rinpočhe   Interview s Džigme rinpočhem, KIBI, 20. března 1994   Co vás přesvědčilo o tom, že ten chlapec je skutečnou inkarnací 16....
Záznamy: 21 - 40 ze 45
<< 1 | 2 | 3 >>